Electric Actuator หัวขับไฟฟ้า KLQD รุ่น KLST | แบบ เปิด-ปิด และเร่งหรี่ได้

เปลี่ยนวาล์วอัตโนมือ เป็นวาล์วอัตโนมัติ ด้วยหัวขับไฟฟ้า
ตัวอย่างการทำงานของ Electric Actuator กับ Ball Valve upvc

Gallery of Electric Actuator with uPvc ball valve | KLQD x Sanking

– หัวขับไฟฟ้า Electric Actuator เครื่องมือที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น- ลดเวลาที่สูญเสียไปกับการเดินเปิดวาล์วทีละตัว- ลดการใช้กำลังโดยไม่จำเป็น
– เชื่อถือได้
รุ่น KLST มีให้เลือกแบบ เปิด-ปิด (On-Off) หรือจะเลือกแบบเร่งหรี่ได้โดยใช้สัญญาณ 4-20 mA ขึ้นอยู่กับการออกแบบและหน้างาน ว่าแบบไหนเหมาะสมกว่ากัน

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website