ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

About Us

pakoengineering co ltd supply valve pressure gauge flowmeter

บริษัทปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ในโรงงาน ได้แก่ วาล์ว(Valve), เครื่องมือวัดความดัน(Pressure Instrument), เครื่องมือวัดอัตราการไหล(Flowmeter), เครื่องมือวัดอุณหภูมิ(Temp Gauge) ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ประวัติบริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท: บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ Pakoengineering Co., Ltd.

  • พ.ศ. 2555 จุดเริ่มต้นจากคุณทนงศักดิ์ ชัยวโร ผู้ก่อตั้ง เคยเป็นวิศวกรในวงการก่อสร้างเล็งเห็นว่าหลายโรงงานในประเทศไทย มีความจำเป็นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประเภทวาล์ว, เครื่องมือวัด, มาตรวัดอัตราการไหล จึงได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
  • พ.ศ. 2555 โดยการดำเนินการหลักเป็นการนำเข้า Pressure Gauge และ Flowmeter จากต่างประเทศ
  • พ.ศ. 2558 ได้ย้ายสำนักงานมาที่บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่55/76-77 หมู่ที่ 8  หมู่บ้าน ซิตี้ คอนเนค กัลปพฤกษ์แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
  • พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนจาก หจก. เป็น บจก. วันที่ กรกฎาคม 2559 และเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท
  • พ.ศ. 2563 ได้ทำการย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ 52/229 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 เพื่อรองรับการขยายงาน จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานกว่า 50 คน จัดส่งอุปกรณ์อุตสาหกรรมไปยังโรงงานทั่วประเทศ กว่า 700 แห่ง มีแบรนด์สินค้าหลักได้แก่ OCTA และ WELL ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่เทรดดิ้ง, ผู้รับเหมา และโรงงาน

เครื่องหมายการค้า

logo Pako Blue

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด