ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

วาล์วติดหัวขับ วาล์วผีเสื้อ หัวขับลม วาล์วควบคุม Positioner pneumatic actuator butterfly valve 4

การทำงานของวาล์วติดหัวขับ ที่ติดตั้ง Positioner 4-20 mA

วาล์วติดตั้งตัว positioner 4-20 mA เป็นวาล์วควบคุมชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ผ่านท่อหรือระบบตามสัญญาณอินพุต 4-20 mA (มิลลิแอมป์) แบ่งการทำงานของมันออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ Positioner เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณอินพุต 4-20 mA และแปลเป็นตำแหน่งวาล์วที่สอดคล้องกัน หน้าที่หลักของมันคือการเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตกับตำแหน่งปัจจุบันของวาล์วและปรับให้เหมาะสม วิธีการทำงานมีดังนี้ – สัญญาณอินพุต : ระบบควบคุมหรือผู้ปฏิบัติงานจะส่งสัญญาณควบคุมไปยังตัว

Read More »

Knowledge | Positioner

รหัสสินค้า : CVPO ชื่อภาษาอังกฤษ : Positioner  ชื่อภาษาไทย : ชุดควบคุมอุปกรณ์วาล์ว Positioner เป็นตัวควบคุมวาล์ว (Controller) ตัวหนึ่ง ทำหน้าที่เปรียบเทียบสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบความดันอากาศ (Pneumatic Signal) หรือสัญญาณไฟฟ้า (Electronic Signal) กับตัวควบคุมหลักกับสัญญาณของตำแหน่งก้านลิ้นวาล์ว ที่ต่างกัน Positioner ส่งแรงดันจากอากาศไปกระตุ้น Actuator ให้เคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่ต้องการเพื่อ ควบคุมการ

Read More »
Control Valve pneumatic actuator วาล์ว หัวขับ arita ctv25 ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ARITA | CTV25

TWO PORT CONTROL VALVE ARITA | CTV25 Model : CTV 25 BODY : CAST STEEL FLANGE : PN16 Description CTV25 a range of two port

Read More »

POWER-GENEX | EPL , EPR SERIES

ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER  EPL (Linear Type) & EPR (Rotary Type) Introduction Robust valve control device giving a confidence in reliable performance and outstanding durability under harsh

Read More »

SIEMENS | SIPART PS2

POSITIONER SIPART PS2 Benefits • High reliability and product lifetime thanks to robust enclosures and use of high-quality components • Less maintenance costs and enhanced

Read More »
วาล์วติดหัวขับ วาล์วผีเสื้อ หัวขับลม วาล์วควบคุม Positioner pneumatic actuator butterfly valve 4

การทำงานของวาล์วติดหัวขับ ที่ติดตั้ง Positioner 4-20 mA

วาล์วติดตั้งตัว positioner 4-20 mA เป็นวาล์วควบคุมชนิดหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ผ่านท่อหรือระบบตามสัญญาณอินพุต 4-20 mA (มิลลิแอมป์) แบ่งการทำงานของมันออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ Positioner เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณอินพุต 4-20 mA และแปลเป็นตำแหน่งวาล์วที่สอดคล้องกัน หน้าที่หลักของมันคือการเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตกับตำแหน่งปัจจุบันของวาล์วและปรับให้เหมาะสม วิธีการทำงานมีดังนี้ – สัญญาณอินพุต : ระบบควบคุมหรือผู้ปฏิบัติงานจะส่งสัญญาณควบคุมไปยังตัว

Read More »

Knowledge | Positioner

รหัสสินค้า : CVPO ชื่อภาษาอังกฤษ : Positioner  ชื่อภาษาไทย : ชุดควบคุมอุปกรณ์วาล์ว Positioner เป็นตัวควบคุมวาล์ว (Controller) ตัวหนึ่ง ทำหน้าที่เปรียบเทียบสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบความดันอากาศ (Pneumatic Signal) หรือสัญญาณไฟฟ้า (Electronic Signal) กับตัวควบคุมหลักกับสัญญาณของตำแหน่งก้านลิ้นวาล์ว ที่ต่างกัน Positioner ส่งแรงดันจากอากาศไปกระตุ้น Actuator ให้เคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่ต้องการเพื่อ ควบคุมการ

Read More »
Control Valve pneumatic actuator วาล์ว หัวขับ arita ctv25 ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ARITA | CTV25

TWO PORT CONTROL VALVE ARITA | CTV25 Model : CTV 25 BODY : CAST STEEL FLANGE : PN16 Description CTV25 a range of two port

Read More »

POWER-GENEX | EPL , EPR SERIES

ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER  EPL (Linear Type) & EPR (Rotary Type) Introduction Robust valve control device giving a confidence in reliable performance and outstanding durability under harsh

Read More »

SIEMENS | SIPART PS2

POSITIONER SIPART PS2 Benefits • High reliability and product lifetime thanks to robust enclosures and use of high-quality components • Less maintenance costs and enhanced

Read More »

MUELLER | 65M,66M | Hand Lever , Lug

 Cr. GEMU Group  Cr. LIKE VALVE รูปถ่ายสินค้าจริง  Model: 65M, 66M SERVICE RECOMMENDATIONS – Soft seated butterfly valves are designed for general applications such

Read More »
สินค้า