ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Positioner

Gallery Image

รหัสสินค้า : CVPO

ชื่อภาษาอังกฤษ : Positioner  ชื่อภาษาไทย : ชุดควบคุมอุปกรณ์วาล์ว
Positioner เป็นตัวควบคุมวาล์ว (Controller) ตัวหนึ่ง ทำหน้าที่เปรียบเทียบสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบความดันอากาศ
(Pneumatic Signal) หรือสัญญาณไฟฟ้า (Electronic Signal) กับตัวควบคุมหลักกับสัญญาณของตำแหน่งก้านลิ้นวาล์ว
ที่ต่างกัน Positioner ส่งแรงดันจากอากาศไปกระตุ้น Actuator ให้เคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่ต้องการเพื่อ ควบคุมการ เปิด-ปิด
ตามสัญญาณนั้นเอง

*** มีความแม่นยำ เที่ยงตรง เคลื่อนที่เพื่อเปิดและปิด ได้รวดเร็ด Positioner สามารถใช้ระบบ Pneumatic หรือ ระบบ Electric ได้ Positioner จึงนำมาใช้ประโยชน์ เข้ากับอุปกรณ์ Pneumatic Actuator
ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
ควบคุมการเปิด-ปิด ลดผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความแม่นยำพื้นฐาน ของวาล์วควบคุมต่าง ๆ
ประเภทของ Positioner
Electro Positioner Pneumatic Positioner Smart Positioner

 

Type ของ Positioner Linear Motion ลักษณะการเคลื่อนที่ของก้านวาล์วซึ่งต่อเชื่อมไปยังลิ้นวาล์วเป็นเส้นตรง อาจเป็นแนวดิ่งหรือแนวเอียง

 

ลักษณะการเปิดปิเปรียบเทียบลักษณะของการเปิด เช่น Globe Valve

 

Rotary Motion ลักษณะการเคลื่อนที่ของก้านวาล์วซึ่งต่อเชื่อมไปยังลิ้นวาล์วเป็นการหมุนของก้านวาล์ว เพียง 90 องศา ลิ้นวาล์ว หมุนเข้าและหมุนออกเพื่อปิดหรือเปิดช่องทางการไหล เหมาะสำหรับ การเปิด – ปิด
วาล์วในลักษระการหมุน เปรียบเทียบลักษณะของการเปิด เช่น Ball Valve , Butterfly Valve

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567