ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ความต่างระหว่าง Pressure Safety Valve (PSV) VS Pressure Relief Valve (PRV)

pressure safety valve vs pressure relief valve

Pressure Safety Valve และ Pressure Relief Valve เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คล้ายกัน โดยทำหน้าที่นำแรงดันส่วนเกินออกจากระบบเพื่อความปลอดภัย แต่อุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ยังมีความแตกต่างกันในแง่ของจุดประสงค์ในการใช้งาน และวิธีการทำงาน ในบทความนี้เราจะอธิบายความแตกต่างของ PSV กับ PRV พร้อมกับแนะนำการเลือกใช้งาน

ความแตกต่างระหว่าง PSV และ PRV

Pressure Safety Valve (PSV) และ Pressure Relief Valve (PRV) ทั้งสองเป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมและลดแรงดันในระบบ แต่มักมีการใช้งานในบริบทที่แตกต่างกัน และมีความแตกต่างในรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การทำงาน (Operation):
  • Pressure Safety Valve (PSV): ออกแบบมาเพื่อเปิดออกทันทีเมื่อความดันในระบบเกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และความปลอดภัยของระบบ โดยจะปิดเมื่อแรงดันลดลงมาต่ำกว่าค่าที่กำหนด
  • Pressure Relief Valve (PRV): ออกแบบมาเพื่อค่อยๆ ปล่อยแรงดันออกจากระบบเมื่อความดันเกินค่าที่กำหนด และจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าความดันจะลดลงมาถึงค่าที่กำหนด
 2. การใช้งาน (Application):
  • PSV: มักใช้ในระบบที่มีความสำคัญสูงและต้องการความปลอดภัยสูง เช่น หม้อต้มไอน้ำ หรือระบบที่มีสารเคมีอันตราย
  • PRV: ใช้ในระบบที่ต้องการการปล่อยแรงดันอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น ระบบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
 3. การตั้งค่าแรงดัน (Set Pressure):
  • PSV: มีการตั้งค่าแรงดันที่แน่นอนและเปิดทันทีเมื่อถึงค่าแรงดันนั้น
  • PRV: มีการตั้งค่าแรงดันที่สามารถปรับได้ และปล่อยแรงดันอย่างค่อยเป็นค่อยไป

Pressure Safety Relief Valve (PSRV)

Pressure Safety Relief Valve (PSRV) หรือวาล์วระบายความปลอดภัยจากแรงดัน เป็นวาล์วที่รวมคุณสมบัติของ Pressure Safety Valve (PSV) และ Pressure Relief Valve (PRV) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งในบทบาทของการป้องกันความเสียหายจากแรงดันที่สูงเกินไปและการปล่อยแรงดันเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ

คุณสมบัติและการทำงานของ PSRV:

 1. การทำงาน (Operation):
  • PSRV ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดออกเมื่อแรงดันในระบบถึงค่าที่กำหนดและป้องกันการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และระบบ
  • สามารถปล่อยแรงดันออกจากระบบได้ทั้งในกรณีฉุกเฉิน (เช่น PSV) และในกรณีที่ต้องการลดแรงดันอย่างต่อเนื่อง (เช่น PRV)
 2. การใช้งาน (Application):
  • ใช้ในระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงและมีความซับซ้อน เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า หรือระบบที่มีสารเคมีอันตราย
  • เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการทั้งการป้องกันจากแรงดันสูงเกินไปและการปล่อยแรงดันในกรณีปกติ
 3. ข้อดี (Advantages):
  • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถทำงานได้ทั้งในบทบาทของ PSV และ PRV
  • ลดความซับซ้อนของระบบ เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งวาล์วหลายตัว

สรุป:

Pressure Safety Relief Valve (PSRV) เป็นวาล์วที่รวมคุณสมบัติของทั้ง Pressure Safety Valve (PSV) และ Pressure Relief Valve (PRV) เข้าไว้ด้วยกัน มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและเหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงและการควบคุมแรงดันที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว PSV และ PRV มีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและควบคุมแรงดันในระบบ แม้ว่าจะมีการทำงานและการใช้งานที่แตกต่างกันในด้านของการทำงาน ทั้งยังมีอุปกรณ์ Pressure safety relief valve ที่รวมการทำงานของ PRV และ PSV ไว้ด้วยกันอีกด้วย

อ้างอิง: toklaiasia.com

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

pressure safety valve vs pressure relief valve
Play Video

Difference Between Safety Valve & Relief Valve (PRV)

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567