ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

พนักงานขาย (Sales)
คุณสมบัติ

  – เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  – วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น
  – สื่อสารได้ดี
  – ทำงานเป็นทีมได้ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ
  – สามารถขับรถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
  – หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
  – เข้าพบลูกค้าหน้างาน
  – ปิดการขาย สร้างยอดขาย
  – จัดทำเอกสารโดยใช้ระบบของบริษัท
  – ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

พนักงานส่งเสริมงานขาย (Sales Support)
คุณสมบัติ

  – เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  – วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น
  – สื่อสารได้ดี
  – ทำงานเป็นทีมได้ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ
  – หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
  – ติดตามใบเสนอราคา
  – เคลียสเปคสินค้ากับลูกค้า
  – จัดทำเอกสารโดยใช้ระบบของบริษัท
  – ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

พนักงานส่งเสริมงานการตลาด (Marketing Support)
คุณสมบัติ

  – เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  – วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น
  – สื่อสารได้ดี
  – ทำงานเป็นทีมได้ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ

รายละเอียดงาน
  – ดูแลระบบขายสินค้าออนไลน์
  – จัดทำสื่อโฆษณา (รูปภาพ และวีดีโอ)
  – จัดทำเอกสารโดยใช้ระบบของบริษัท
  – ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. หรือช่วงเวลาที่กำหนดความรับผิดชอบ

ติดต่อสอบถาม
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
      โทร :  0-2041-5092
       อีเมล : hr@pako.co.th