สถานการณ์โควิดในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน
ทางปาโก้เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มองหามาตราการที่จะช่วยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
.
และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อความไว้วางใจที่ให้ปาโก้ดูแลเสมอมา
ตอนนี้หน้ากากอนามัยกว่า 5,000 ชิ้นพร้อมแล้ว ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
.