ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ใบรับประกัน back

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธื์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันกรณีดังต่อไปนี้ กรณีที่ได้รับบัตรรับประกัน หมายเลขเครื่องไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน บัตรรับประกันมีรอยขูดฆ่า แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาดสูญหายไป การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า สึกหรอจากการใช้งานตามปกติหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ความเสียหายเนื่องจากการขนส่งโดยผู้ซื้อหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้ว การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง ได้รับการดัดแปลงซ่อมแซม โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

Read More »
วาล์ว หัวขับลม เพรสเชอร์เกจ โฟลมิเตอร์ how to buy

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

เนื่องจากสินค้าของทางบริษัท เป็นสินค้าจำเพาะจำเป็นต้องระบุรายละเอียดหลายขั้นตอน จึงไม่สามารถใช้ระบบสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ แต่ท่านสามารถใช้ระบบขอราคาสินค้าได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้   1. ระบุรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน2. ระบุจำนวน และคลิก “เพิ่มสินค้า”3. คลิกที่ปุ่มรถเข็น4. คลิกที่ปุ่ม “ขอใบเสนอราคา”  

Read More »
ใบรับประกัน back

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธื์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันกรณีดังต่อไปนี้ กรณีที่ได้รับบัตรรับประกัน หมายเลขเครื่องไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน บัตรรับประกันมีรอยขูดฆ่า แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาดสูญหายไป การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า สึกหรอจากการใช้งานตามปกติหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ความเสียหายเนื่องจากการขนส่งโดยผู้ซื้อหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้ว การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง ได้รับการดัดแปลงซ่อมแซม โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

Read More »
วาล์ว หัวขับลม เพรสเชอร์เกจ โฟลมิเตอร์ how to buy

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

เนื่องจากสินค้าของทางบริษัท เป็นสินค้าจำเพาะจำเป็นต้องระบุรายละเอียดหลายขั้นตอน จึงไม่สามารถใช้ระบบสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ แต่ท่านสามารถใช้ระบบขอราคาสินค้าได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้   1. ระบุรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน2. ระบุจำนวน และคลิก “เพิ่มสินค้า”3. คลิกที่ปุ่มรถเข็น4. คลิกที่ปุ่ม “ขอใบเสนอราคา”  

Read More »
สินค้า