รหัสสินค้า : VACH , VACS , VATW , VAUC
ชื่อภาษาอังกฤษ : Check Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์วกันไหลย้อนกลับ / วาล์วกันกลับ
เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของของเหลวให้ไหลไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยที่ของเหลวนั้นไม่สามารถ
ไหลย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ วาล์วกันกลับ แบ่งออกให้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 1. แบบเหวี่ยง 2. แบบยก
ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้จะทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันคือ เมื่อมีแรงดันน้ำไหลผ่านวาล์วในทิศทางที่ต้องการ
ลิ้นวาล์วจะเปิดทันทีและน้ำจะสามารถไหลผ่านไปได้ แต่ถ้ามีแรงดันน้ำไหลย้อนกลับมาในทางเดิม ลิ้นวาล์วจะปิดทำให้น้ำ
ไม่สามารถไหลย้อนผ่านทางเดิมไปได้วาล์วกันกลับส่วนใหญ่จะใช้ในระบบงานปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันแรงดันน้ำไหลย้อนกลับ
เข้าสู่ตัวเครื่อง ซึ่งเป็นสาเหทำให้เครื่องปั๊มชำรุดเสียหายได้
Check valve จะมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้ง และแนวทางการไหล ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้

Spring Check Valve

disco check valve


Lift Check Valve


Swing Check Valve Flange


Thin Wafer Swing Check Valve / Single Door Check Valve


Double Door Check Valve / Duo Check Valve