ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

คำแนะนำสำหรับเครื่องวัดการไหล: คู่มือสำหรับการ Flow Meter ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ

Gallery Image

flow meter manual

หากคุณกำลังอยู่ระหว่างการเลือก Flow Meter สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมของคุณ คุณจะรู้ว่ามันหนักหนาสาหัสเพียงใดเพราะมาตรวัดอัตราการไหลมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ เราจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

สารบัญ

 • บทนำ: Flowmeter คืออะไร?
 • ประเภทของโฟลมิเตอร์
  • Differential Pressure Flowmeters
  • Positive Displacement Flowmeters
  • Turbine Flowmeters
  • Magnetic Flowmeters
  • Coriolis Flowmeters
  • Ultrasonic Flowmeters
 • ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโฟลว์มิเตอร์
  • Accuracy Requirements
  • Flow Range
  • Fluid Characteristics
  • Operating Environment
  • Installation Requirements
 • การติดตั้งและบำรุงรักษา Flow Meter
 • บทสรุป
 • คำถามที่พบบ่อย : FAQs

บทนำ : Flow Meter คืออะไร

โฟลว์มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของไหลผ่านท่อหรือท่อร้อยสาย เครื่องวัดการไหลมักใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ น้ำมัน และสารเคมี

โฟลว์มิเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การวัดอัตราการไหลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งมีความสำคัญในการใช้งานหลายประเภท เช่น กระบวนการทางเคมี การผลิตน้ำมันและก๊าซ และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

ประเภทของโฟลมิเตอร์

มีโฟลว์มิเตอร์หลายประเภทให้เลือก แต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันไป มาดู Flow แต่ละประเภทไปพร้อม ๆ กันเลย

Differential Pressure Flowmeters

โฟลว์มิเตอร์แรงดันดิฟเฟอเรนเชียลจะวัดแรงดันตกคร่อมในท่อและใช้แรงดันตกคร่อมนี้ในการคำนวณอัตราการไหล เครื่องวัดการไหลของแรงดันแตกต่างประเภทที่พบมากที่สุดคือเครื่องวัดการไหลของแผ่นปาก

Positive Displacement Flowmeters

โฟลว์มิเตอร์แบบ Positive displacement จะวัดปริมาตรของของไหลที่ถูกแทนที่ด้วยโฟลว์มิเตอร์ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบบวกที่พบมากที่สุดคือเครื่องวัดลูกสูบ

Turbine Flowmeters

เครื่องวัดการไหลของกังหันใช้โรเตอร์ที่มีใบมีดหมุนเมื่อของไหลผ่านมิเตอร์ ความเร็วของโรเตอร์เป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลซึ่งใช้ในการคำนวณอัตราการไหล

Magnetic Flowmeters

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กใช้กฎของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์เพื่อวัดอัตราการไหลของของไหลที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า มิเตอร์ประกอบด้วยท่อที่บุด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า โดยมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วติดตั้งในแนวตั้งฉากกับทิศทางการไหล

Coriolis Flowmeters

เครื่องวัดการไหลของ Coriolis ใช้ผล Coriolis เพื่อวัดอัตราการไหลของของเหลว เครื่องวัดประกอบด้วยท่อรูปตัวยูที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะ เมื่อของเหลวไหลผ่านท่อ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟสในการสั่นสะเทือน ซึ่งใช้ในการคำนวณอัตราการไหล

Ultrasonic Flowmeters

Ultrasonic Flow Meter ใช้คลื่นเสียงในการวัดอัตราการไหลของของไหล มิเตอร์ประกอบด้วยทรานสดิวเซอร์สองตัวซึ่งติดตั้งที่ด้านตรงข้ามของท่อ ทรานสดิวเซอร์ตัวหนึ่งปล่อยคลื่นเสียง และอีกตัวตรวจจับคลื่นเสียงที่ผ่านของเหลว

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโฟลว์มิเตอร์

เมื่อเลือกมาตรวัดอัตราการไหล สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามิเตอร์เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ นี่คือปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณา

ความแม่นยำของมาตรวัด

ความถูกต้องของมาตรวัดการไหลเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ ระดับความแม่นยำที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกมิเตอร์วัดอัตราการไหลที่ให้ระดับความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ช่วงการวัด หรือ Flow Range

สามารถวัดอัตราการไหลของของไหลในช่วงที่กำหนด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องวัดการไหลที่สามารถวัดช่วงของอัตราการไหลที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ลักษณะของเหลว

ของไหลประเภทต่างๆ มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมาตรวัดการไหล ตัวอย่างเช่น ความหนืด ความหนาแน่น และอุณหภูมิล้วนส่งผลต่อความแม่นยำของเครื่องวัดการไหล สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะกับคุณลักษณะของของไหลที่กำลังวัด

สภาพแวดล้อมการทำงาน

สภาพแวดล้อมการทำงานของมิเตอร์วัดการไหลก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเช่นกัน ปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน และการมีอยู่ของวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของมิเตอร์วัดการไหล การเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ข้อกำหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของโฟลว์มิเตอร์ มาตรวัดการไหลบางชนิดต้องการการวางแนวหรือทิศทางการไหลที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่เครื่องวัดการไหลบางชนิดต้องการความยาวท่อตรงจำนวนหนึ่งที่ต้นน้ำและปลายน้ำของมาตรวัด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกมิเตอร์วัดอัตราการไหลที่สามารถติดตั้งได้ตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันของคุณ

การติดตั้งและบำรุงรักษา Flow Meter

การติดตั้งและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของมาตรวัดการไหลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ คำแนะนำบางประการสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษามีดังนี้

 • Follow the manufacturer’s instructions for installation and maintenance.
 • Ensure that the flowmeter is installed correctly, with the correct orientation and flow direction.
 • Ensure that the flowmeter is installed with the required amount of straight pipe length upstream and downstream.
 • Regularly inspect the flowmeter for damage or wear.
 • Regularly calibrate the flowmeter to ensure accurate measurements.

บทสรุป

การเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณอาจเป็นงานที่ท้าทาย เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ ช่วงการไหล คุณลักษณะของของไหล สภาพแวดล้อมการทำงาน และข้อกำหนดในการติดตั้ง คุณจะสามารถเลือกมิเตอร์วัดอัตราการไหลที่ให้การวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ การติดตั้งและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดเช่นกัน

คำถามที่พบบ่อย | FAQs

 1. Flow Meter ชนิดใดที่แม่นยำที่สุด?
 • เครื่องวัดการไหลประเภทที่แม่นยำที่สุดขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดการไหลแบบ Coriolis นั้นถือว่าแม่นยำที่สุด แต่อาจมีราคาแพงและอาจไม่เหมาะกับทุกการใช้งาน
 1. จะเลือกมิเตอร์วัดการไหลที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของได้อย่างไร
 • พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ ช่วงการไหล คุณลักษณะของของไหล สภาพแวดล้อมการทำงาน และข้อกำหนดในการติดตั้ง เมื่อเลือกมิเตอร์วัดการไหล
 1. เครื่องวัดอัตราการไหลมีอายุการใช้งานเท่าไร?
 • อายุการใช้งานของมิเตอร์วัดอัตราการไหลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์และสภาพการใช้งาน การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเป็นประจำสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของโฟลว์มิเตอร์ได้
 1. สามารถติดตั้ง Flowmeter ในทิศทางใดก็ได้หรือไม่?
 • ไม่ โฟลว์มิเตอร์บางรุ่นต้องการการวางแนวหรือทิศทางการไหลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการวัดที่แม่นยำ
 1. Flow Meter ควรสอบเทียบบ่อยแค่ไหน?
 • ความถี่ของการสอบเทียบขึ้นอยู่กับการใช้งานและข้อกำหนดเฉพาะ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการสอบเทียบ

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Knowledge | Flowmeter Rotameter

Knowledge | Turbine Flowmeter

Flowmeter คืออะไร ? – บทนำเกี่ยวกับ Flowmeters

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567