ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

วาล์วเข็ม (Needle Valve) คืออะไร? ใช้งานอย่างไร?

Gallery Image

สำหรับใครที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการไหลหรือควบคุมแรงดันคงจะคุ้นเคยกับ Needle valve หรือ วาล์วเข็ม วาล์วที่มีขนาดเล็กเพียงฝ่ามือ แต่กลับเพิ่มประสิทธิภาพในระบบได้อย่างมหาศาล ในบทความนี้ ปาโก้ จะพาไปเจาะลึกว่า Needle valve คืออะไร ? ส่วนประกอบ หลักการทำงาน ประเภท ข้อดีข้อเสียและวิธีการเลือกนิดเดิ้ลวาล์ว หากพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยครับ

วาล์วเข็ม (Needle valves) คืออะไร ?

Needle valves คือวาล์วประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกับ Globe valves เพื่อเร่งและหรี่ของไหลที่ไหลผ่าน แต่ข้อแตกต่างคือนิดเดิ้ลวาล์วมักจะถูกนำไปใช้ในงานที่จำเป็นต้องควบคุมการไหลโดยมีความละเอียดสูง ช่องว่างของวาล์วจะมีขนาดเล็กกว่าโกลบวาล์ว ทำให้วาล์วชนิดนี้สามารถควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซได้อย่างแม่นยำ แต่โดยทั่วไปจะสามารถทำได้ที่อัตราการไหลต่ำ

โดยในบางอุตสาหกรรม อาจนำ Needle valves มาใช้งานร่วมกับเครื่องมือวัดความดันโดยติดตั้งไว้ด้านหน้าเครื่องมือ สาเหตุเพื่อปิดกั้นของไหล ไม่ให้เข้าไปยังเครื่องมือวัดตลอดเวลานั่นเองครับ

needle valve with pressure gauge and syphon
ตัวอย่าง Needle valves ติดตั้งกับเกจวัดแรงดัน

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มีการใช้ Needle valves

 • การควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในระบบอุตสาหกรรม
 • การควบคุมการไหลของสารเคมีในระบบห้องปฏิบัติการ
 • การควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบเครื่องยนต์

ส่วนประกอบของ Needle Valves

นิดเดิ้ลวาล์วมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบ needle valves
ส่วนประกอบของ Needle Valves
 • Body : ส่วนที่เป็นลำตัววาล์ว
 • Spindle : ส่วนที่เป็นแกนวาล์ว
 • Needle : ส่วนที่เป็นลูกสูบวาล์ว
 • Packing : วัสดุกันรั่ว

หลักการทำงานของ Needle valves

การทำงานของ Needle valves เริ่มจากการหมุนแกนวาล์ว (Spindle) จะทำให้ลูกสูบ (Needle) เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ส่งผลให้รูขนาดเล็ก (Port) ของวาล์วเปิดหรือปิด ส่งผลให้การไหลของของเหลวหรือก๊าซผ่านวาล์วเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

how needle valves work
ตัวอย่างการทำงานของ Needle valves

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของการใช้ Needle valves

 • สามารถควบคุมการไหลได้อย่างแม่นยำ
 • มีขนาดรูขนาดเล็ก จึงสามารถควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซที่มีอัตราการไหลต่ำได้
 • ทนต่อแรงดันและอุณหภูมิสูง

ข้อเสียของการใช้ Needle valves

 • ทำความสะอาดยาก
 • มีโอกาสเกิดการอุดตันได้ง่าย
 • ต้นทุนสูง

การเลือกใช้งาน

การเลือกใช้งานนิดเดิ้ลวาล์วควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ลักษณะการใช้งาน : วาล์วเข็มแบบเปิด-ปิดจะใช้สำหรับเปิดหรือปิดการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ในขณะที่วาล์วเข็มแบบปรับอัตราการไหลจะใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
 • วัสดุที่ใช้ทำ : ควรเลือกวัสดุที่ทนทานต่อของเหลวหรือก๊าซที่ต้องการใช้งาน
 • ขนาดของรู : ควรเลือกขนาดของรูให้เหมาะสมกับอัตราการไหลที่ต้องการ

การดูแลรักษา Needle valves

ควรทำความสะอาดนิดเดิ้ลวาล์วเป็นประจำเพื่อป้องกันการอุดตันของรู สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดและแปรงขนนุ่มในการทำความสะอาด

สรุป

Needle valves เป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซได้อย่างแม่นยำ มักใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการการควบคุมการไหลอย่างแม่นยำ เช่น การควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในระบบอุตสาหกรรม การควบคุมการไหลของสารเคมีในระบบห้องปฏิบัติการ โดยการเลือกใช้งานนิดเดิ้ลวาล์วนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โปรดศึกษาวาล์วประเภทนี้ก่อนการเลือกใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567