รหัสสินค้า : VAPI

ชื่อภาษาอังกฤษ : Piston valves ชื่อภาษาไทย : วาล์วลูกสูบ
เป็นวาล์ว ควบคุมการเปิด/ปิด ด้วยลม การตัดต่อจะเร็วกว่าวาล์วแบบใช้ไฟฟ้ามาก เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด โดยลักษณะการทำงานของ Piston valves นั้น จะปิดด้วยสปริง และจะเปิดโดยแรงดันลมที่ ใช้ควบคุม มีทั้งแบบ above disc (ไหลจากบนลงล่าง) และ under disc (ไหลจากล่างขึ้นบน) – ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น