Pressure Gauge สำหรับงานสุขาภิบาล

sanitary pressure gauge sanitary ferrule diaphragm seal

ความสำคัญของการเลือกเกจวัดแรงดันในงาน Sanitary

ในงานที่เกี่ยวข้องกับ Sanitary(สุขาภิบาล) สิ่งที่ผู้ออกแบบให้ความสำคัญก็คือการจัดการระบบจ่ายน้ำภายในและภายนอกให้เป็นสัดส่วน สะอาดปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภค จึงเกิดอุปกรณ์ที่ทำมาเพื่อใช้ในงานแบบนี้โดยเฉพาะ Pressure Gauge (เกจวัดแรงดัน) ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องออกแบบให้เหมาะกับปัจจัยเหล่านั้นเช่นกัน

Pressure gauge with sanitary diaphragm seal

Ferrule Diaphragm Seals จึงเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ที่ต้องการติดตั้ง Pressure Gauge ในงาน Sanitary เพราะไดอะแฟรมชนิดนี้ มีข้อต่อเป็นแบบ Tri-Clamp หรือที่เรียกกันว่า Clamp End ถอดทำความสะอาดได้ง่าย และติดตั้งกลับได้อย่างรวดเร็ว

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website