ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

บทที่ 1 : พื้นฐานของวาล์วน้ำ: ประเภทและหน้าที่

Gallery Image

วาล์วน้ำ (Valve)เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบประปาที่ควบคุมการไหลของน้ำ วาล์วน้ำมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีหน้าที่และการใช้งานที่แตกต่างกัน ในบทนี้ เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของวาล์วน้ำ ประเภท และหน้าที่การใช้งาน

ประเภทของวาล์วน้ำที่พบมากที่สุดคือ:

  • Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ : Gate Valve ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้สิ่งกีดขวางคล้ายเกทที่เลื่อนขึ้นและลงเพื่ออนุญาตหรือจำกัดการไหลของน้ำ
  • Globe Valve หรือ โกลบวาล์ว: โกลบวาล์วมีรูปร่างกลมพร้อมแผ่นกั้นภายในที่ควบคุมการไหลของน้ำ
  • Ball Valve หรือ บอลวาล์ว: บอลวาล์วมีลูกบอลทรงกลมที่หมุนอยู่ภายในตัววาล์วเพื่อควบคุมการไหลของน้ำ
  • Butterfly Valve หรือ วาล์วผีเสื้อ: วาล์วผีเสื้อมีแผ่นดิสก์รูปวงกลมที่หมุนภายในตัววาล์วเพื่อควบคุมการไหลของน้ำ
  • Check Valve หรือ เช็ควาล์ว: เช็ควาล์วถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำโดยปล่อยให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้น

วาล์วน้ำแต่ละประเภทมีหน้าที่และการใช้งานที่แตกต่างกันไป Gate Valve มักใช้สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และการใช้งานที่มีแรงดันสูง Globe Valveใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำ

การไหลของน้ำ เช่น ในระบบชลประทาน บอลวาล์วเหมาะสำหรับงานที่ต้องการปิดง่ายและรวดเร็ว Butterfly Valve มักใช้กับงานแรงดันต่ำและเหมาะสำหรับการควบคุมการไหลในท่อขนาดใหญ่ Check Valve ใช้ในงานที่ต้องการป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ เช่น ในโรงบำบัดน้ำเสีย

นอกจากประเภทแล้ว วาล์วน้ำยังมีหน้าที่แตกต่างกันอีกด้วย หน้าที่ทั่วไปบางประการของวาล์วน้ำ ได้แก่ :

  • การปิดระบบ(Shutoff) : วาล์วน้ำใช้เพื่อปิดการไหลของน้ำในระบบประปาโดยสมบูรณ์
  • การควบคุม(Regulation) : วาล์วน้ำสามารถควบคุมการไหลของน้ำเพื่อรักษาอัตราการไหลให้คงที่
  • การผสม(Mixing) : สามารถใช้วาล์วน้ำเพื่อผสมน้ำประเภทต่างๆ เช่น น้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ
  • การผันน้ำ(Diversion) : วาล์วน้ำสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำไปยังทิศทางต่างๆ เช่น ในระบบชลประทาน
  • การลดแรงดัน(Regulation) : วาล์วน้ำสามารถลดแรงดันของน้ำในระบบประปาเพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่อและอุปกรณ์ติดตั้ง

การทำความเข้าใจประเภทและหน้าที่ของวาล์วน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับระบบประปา การเลือกใช้วาล์วผิดประเภทหรือใช้วาล์วที่ไม่เหมาะกับการใช้งานอาจส่งผลให้ระบบประปาขาดประสิทธิภาพ รั่วไหล และแม้กระทั่งเกิดความเสียหายต่อระบบประปาได้

ในบทต่อไป เราจะสำรวจวิวัฒนาการของวาล์วน้ำตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงระบบประปาสมัยใหม่ เราจะมาดูกันว่าวาล์วน้ำมีวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปจนกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบประปาที่เรารู้จักในปัจจุบัน

บทต่อไป วิวัฒนาการของวาล์วน้ำ : The Evolution of Water Valves – ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง (pakoengineering.com)

 

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567