โซลินอยด์วาล์วกับสถานะ NO(Normally Open) และ NC(Normally Closed)

สถานะ NO/NC คืออะไร ?

สถานะ NO/NC ของระบบไฟฟ้าและระบบวาล์วจำเป็นต้องแยกจากกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายในระบบวาล์วเท่านั้น
NO และ NC ย่อมากจาก Normally Open (ปกติเปิด)และ NC คือ Normally Closed (ปกติปิด) ทั้ง 2 สถานะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการทำงานของวาล์วในสถานะเริ่มต้น กล่าวคือเมื่อไม่มีพลังงานใดๆ วาล์วนั้นเปิดหรือปิดอยู่นั่นเอง

NC = Normally Closed หรือ ปกติปิด

การทำงานของโซลินอยด์วาล์วแบบปิดปกติ วาล์วจะปิดเมื่อไม่มีพลังงานซึ่งของไหลไม่สามารถไหลผ่านได้ เมื่อพลังงานถูกส่งไปยังขดลวด (coil) จะส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นไปเอาชนะแรงสปริง ซึ่งการการหดของสปริงจะส่งผลให้แผ่นซีลคลื่อนที่และเกิดช่องว่างทำให้ของไหลสามารถไหลผ่านวาล์วได้ดังรูป ซึ่งแสดงหลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์วแบบปกติปิดในสถานะที่ไม่มีพลังงานและที่มีพลังงาน
 

NO = Normally Open หรือ ปกติเปิด

สำหรับหลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์วแบบปกติเปิด จะเปิดเมื่อไม่มีพลังงาน ของไหลในวาล์วสามารถไหลผ่านวาล์วได้ เมื่อมีพลังงานส่งไปยังขดลวด (coil) จะส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่บังคับให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงด้านล่างเพื่อเอาชนะแรงสปริง จากนั้นแผ่นซีลจะเคลื่อนที่ปิดช่องว่าง ซึ่งป้องกันไม่ให้ของไหลสามารถไหลผ่านวาล์วได้ดังรูป ซึ่งแสดงหลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์วแบบปกติเปิดในสถานะที่ไม่มีพลังงานและสถานะที่มีพลังงาน
TRIP : โซลินอยด์วาล์วแบบปกติเปิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้วาล์วเปิดเป็นเวลานานเนื่องจากจะทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น
__________________________
อ่านบทความโซลินอยด์วาล์วกับสถานะ NO/NC
https://pakoengineering.com/โซลินอยด์วาล์วกับสถานะ/
__________________________
สินค้าโซลินอยด์วาล์ว
https://pakoengineering.com/product-category/all-product/valve/solenoid-valve/
__________________________
#solenoidvalve #dahor #pakoengineering #โซลินอยด์วาล์ว