รหัสสินค้า : VAGA
ชื่อภาษาอังกฤษ : Gate Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์วประตูน้ำ
เป็นการเปิดหรือปิดทางไหล ลักษณะคล้ายกับประตูกั้นน้ำ บางคนจึงเรียกเกทวาล์วว่า ประตูน้ำ ข้อดีของเกทวาล์ว คือ
เป็นวาล์วที่มีแรงเสียดทานการไหลต่ำมากเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด สามารถใช้กับของไหลได้หลายชนิด ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย
มีหลายขนาดและหลายวัสดุให้เลือกใช้ ข้อเสียคือ การใช้งานเกทวาล์ว เวลาเปิดวาล์วควรหมุนเปิดให้สุด มิฉะนั้น !!
ลิ้นวาล์วอาจจะได้รับผลกระทบจากแรงดันน้ำเมื่อใช้เป็นเวลานานลิ้นวาล์วอาจจะสึกหรอก่อนกำหนดได้
เป็นวาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการไหลในท่อ ลักษณะการทำงานจะเป็นการเลื่อนลิ้นวาล์วขึ้นหรือลง