ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Solenoid Valve

 

รหัสสินค้า : VASO , CVSO
ชื่อภาษาอังกฤษ : Solenoid Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์วขดลวด

เป็นระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดเพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้น้ำ,อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมีควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก)

โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ

SOLENOID
– (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง
VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์วโดยจะมีรูปแบบ 2/2,3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 โดยรูปแบบ 2/2 ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด ของเหลว และ ก๊าซเท่านั้น ส่วนวาล์วชนิด 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับ ระบบ Pneumatic และระบบ Hydraulic
เมื่อกล่าวถึงชนิดของวาล์วเป็นตัวเลขเช่น 2/2,4/2 หรือ 5/2 นั้น ตัวเลขหน้า บอกถึงจำนวนทางเข้าออกของวาล์วนั้นๆ ว่ามีกี่ทางหรือมีกี่รู (port) ส่วนตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายทับ (/) นั้นบอกถึงจำนวนสถานะหรือจำนวนตำแหน่ง (position) ของวาล์ว เช่น วาล์ว 2/2 ก็คือ วาล์วที่มี 2 ทาง และ มี 2 สถานะคือปิดและเปิด

ส่วนวาล์ว 5/2 ก็คือวาล์วที่มี 5 ทาง และมี 2 สถานะ เป็นต้น
Solenoid Valve ประเภท 3/2, 4/2 , 5/2 , 5/3 ที่ใช้สำหรับงาน Pneumatic และ Hydraulic จะมีลักษณะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยมและมีช่องเสียบข้อต่อสายลม บริเวณด้านล่างและด้านบน ตามรูปด้านล่าง

Solenoid Valve ประเภท 2/2 จะเปิด / ปิดโดยตรงเมื่อจ่ายไฟ วาล์วจะเปิด / ปิดโดยอาศัยแรงจากคอยล์อย่างเดียววาล์วประเภทนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ควรเลือกใช้วาล์วประเภทนี้กับระบบที่

ไม่มีการเพิ่มแรงดันของของไหลในระบบ เช่น ใช้เปิด / ปิด ท่อน้ำทั่วไป หรือ ลมต่างๆ ที่ท่อมีขนาด 1/8”,1/4″ เป็นต้น โดยจะมีรูปแบบอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

Solenoid Valve direct acting

Solenoid Valve indirect acting

Solenoid Valve semi direct acting

ทั้ง Solenoid Valve indirect acting และ semi direct acting จะเปิด/ปิด โดยอาศัยความต่างของแรงดันคือ เมื่อจ่ายไฟจะเกิดการ Pilot ของเหลว ที่อยู่ด้านบนของแผ่นไดอะแฟรม ทำให้เกิดความต่างของแรงดันด้านบนแผ่นได้อะแฟรมกับความดันของไหลที่ไหลเข้า ทำให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้น วาล์วประเภทนี้จะมีขนาด 3/8″ ขึ้นไป

– ใช้ต่อกับระบบ เปิด / ปิด ของปั๊มน้ำไหลเข้าแท๊ํงค์ ท่อขนาด 3/8” ขึ้นไป เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567