ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Solenoid Valve

Gallery Image

 

รหัสสินค้า : VASO , CVSO
ชื่อภาษาอังกฤษ : Solenoid Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์วขดลวด

เป็นระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดเพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้น้ำ,อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมีควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก)

โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ

SOLENOID
– (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง
VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์วโดยจะมีรูปแบบ 2/2,3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 โดยรูปแบบ 2/2 ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด ของเหลว และ ก๊าซเท่านั้น ส่วนวาล์วชนิด 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับ ระบบ Pneumatic และระบบ Hydraulic
เมื่อกล่าวถึงชนิดของวาล์วเป็นตัวเลขเช่น 2/2,4/2 หรือ 5/2 นั้น ตัวเลขหน้า บอกถึงจำนวนทางเข้าออกของวาล์วนั้นๆ ว่ามีกี่ทางหรือมีกี่รู (port) ส่วนตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายทับ (/) นั้นบอกถึงจำนวนสถานะหรือจำนวนตำแหน่ง (position) ของวาล์ว เช่น วาล์ว 2/2 ก็คือ วาล์วที่มี 2 ทาง และ มี 2 สถานะคือปิดและเปิด

ส่วนวาล์ว 5/2 ก็คือวาล์วที่มี 5 ทาง และมี 2 สถานะ เป็นต้น
Solenoid Valve ประเภท 3/2, 4/2 , 5/2 , 5/3 ที่ใช้สำหรับงาน Pneumatic และ Hydraulic จะมีลักษณะเป็นกล่อง 4 เหลี่ยมและมีช่องเสียบข้อต่อสายลม บริเวณด้านล่างและด้านบน ตามรูปด้านล่าง

Solenoid Valve ประเภท 2/2 จะเปิด / ปิดโดยตรงเมื่อจ่ายไฟ วาล์วจะเปิด / ปิดโดยอาศัยแรงจากคอยล์อย่างเดียววาล์วประเภทนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ควรเลือกใช้วาล์วประเภทนี้กับระบบที่

ไม่มีการเพิ่มแรงดันของของไหลในระบบ เช่น ใช้เปิด / ปิด ท่อน้ำทั่วไป หรือ ลมต่างๆ ที่ท่อมีขนาด 1/8”,1/4″ เป็นต้น โดยจะมีรูปแบบอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

Solenoid Valve direct acting

Solenoid Valve indirect acting

Solenoid Valve semi direct acting

ทั้ง Solenoid Valve indirect acting และ semi direct acting จะเปิด/ปิด โดยอาศัยความต่างของแรงดันคือ เมื่อจ่ายไฟจะเกิดการ Pilot ของเหลว ที่อยู่ด้านบนของแผ่นไดอะแฟรม ทำให้เกิดความต่างของแรงดันด้านบนแผ่นได้อะแฟรมกับความดันของไหลที่ไหลเข้า ทำให้แผ่นไดอะแฟรมยกขึ้น วาล์วประเภทนี้จะมีขนาด 3/8″ ขึ้นไป

– ใช้ต่อกับระบบ เปิด / ปิด ของปั๊มน้ำไหลเข้าแท๊ํงค์ ท่อขนาด 3/8” ขึ้นไป เป็นต้น

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567