รหัสสินค้า : VAYS

ชื่อภาษาอังกฤษ : Y-Strainer  ชื่อภาษาไทย : วายสแตเนอร์

    มีหน้าที่กรองเศษตะกอนหรือเศษวัสดุที่มีอยู่ในไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษไปติดหรือคาอยู่ในอุปกรณ์แต่ละชิ้น ช่วยทำให้ในไลน์สะอาด ไม่มีเศษขยะตกค้าง รวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ยาวนานขึ้น เพราะถ้ามีเศษไปติดหรืออุดตันอยู่ในไลน์ ทำให้มีผลต่ออัตราการไหลที่น้อยลง
หรือเกิดเพชเชอร์ดรอปในไลน์ได้ จึงนิยมใช้ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบน้ำทิ้ง ระบบส่งน้ำ
ซึ่งทำหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อนจากตัวกลางที่ไหลอยู่ระบบ เช่น เศษตะกอนต่างๆ เศษและวัสดุ
ที่เข้าไปอยู่ในท่อระหว่างการติดตั้ง และการสะสมของเศษตะกอน หรือสสารที่สามารถเกิดขึ้น
ได้จากระบบประปา เพื่อป้องกันความเสียหายของมิเตอร์และวาล์วที่จะเกิดจากเศษตะกอนต่างๆ
ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตัน โดยน้ำหรือสสารต่างๆจะไหลผ่าน y strainer ไป แต่เศษตะกอนต่างๆ
จะติดอยู่ที่ไส้กรองด้านล่างของ y strainer ซึ่งสามารถถอดไส้กรองออกมาเพื่อกำจัดเศษตะกอนต่างๆ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ