ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Gallery Image

Double Acting : หลักการเลือกคือจะต้องเลือกค่า Torque ให้มีค่ามากกว่าค่า Torque ของวาล์วประมาณ 25% ขึ้นไป

ตัวอย่างตารางค่า Torque Double Acting
Cr. Spec Sirca Pnuematic Actuator

ตัวอย่างการเลือกหัวขับ : ค่า Torque อย่างน้อยของวาล์วตัวหนึ่ง เท่ากับ 8Nm ใช้แรงดันลมที่ 5 bar
วิธีการเลือก : ให้เผื่อค่า Safety factor ไว้ที่ 25% = 10 Nm จากนั้นให้ดูค่า Torque ที่ช่ององ 5 bar จะพบว่าค่า Torque  ที่ครอบคลุมคือ 14.8Nm ดังนั้นหัวขับที่เหมาะสมสําหรับวาล์วตัวนี้คือ AP1 DA

 

Single Acting : หลักการเลือกคือ

 1. เลือก Torque สําหรับขาไป (0” –> 90”) แรงบิดที่เกิดจากการป้อนลม
 2. เลือก Torque สําหรับขากลับ (90” –> 0”) แรงบิดที่เกิดจากสปริงที่ดีดกลับ

  ตัวอย่างตารางค่า Torque Single Acting

  ตัวอย่างการเลือกหัวขับ : ค่า Torque อย่างน้อยของวาล์วตัวหนึ่ง เท่ากับ 8Nm ใช้แรงดันลมที่ 5 bar

  วิธีการเลือก :

  – ให้เผื่อค่า Safety factor ไว้ที่ 25% = 10 Nm
  – ให้ดูที่ช่อง Spring Stroke ที่ 0” รุ่นที่ได้คือ AP3 SR3 = 12 Nm
  – ให้ดูที่ช่อง Supply Pressure 5 bar ที่ 90” = 32 Nm
  – ปรับความเหมาะสมเพื่อให้วาล์วเปิดและปิดในเวลาใกล้เคียงกัน เลือกเป็นรุ่นใหม่ได้ AP3SR5

  Spring Storke 0” = 20Nm , Supply Pressure 90” = 20Nm

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website