ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ซื้อ Pressure Gauge + Diaphragm บริการซีลฟรี!!!

*ราคาเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพของสินค้า และข้อมูลการตกลงซื้อขายตามเอกสารใบเสนอราคา
***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

เงื่อนไข Flange
-1 to 25 bar
Flange
>25 bar
Ferrule
-1 to 60 bar
Ferrule
>60 bar
PVC
-1 to 10 bar
PVC
>10 bar
Flush
<60 bar
Flush
60-600 bar
Flush
>600 bar
Union
-1 to 25 bar
Union
>25 bar
True Flange
-1 to 25 bar
True Flange
>25 bar
1 ซื้อ Diaphragm + Pressure Gauge bourdon Free 250 Free 500 Free Free Free 500
2 ซื้อ Diaphragm + Pressure Gauge Digital Free 250 Free 500 Free 800 Free 500
3 ซื้อ Diaphragm + Pressure Gauge Capsule Free Free Free Free
4 ซื้อ Diaphragm + Pressure Switch Free 250 Free 500 Free 500 Free 500
5 ซื้อ Diaphragm + Pressure Transmitter Free 250 Free 500 Free Free Free 500
6
7 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) + Pressure Gaue bourdon Free 250 Free 500 Free Free Free 500
8 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Digital 500 800 500 800 500 1000 500 800
9 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Capsule 500 500 500 500
10 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Switch Free 500 Free 500 500 500 Free 500
11 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Transmitter 500 800 500 800 500 1500 Free 500
12
13 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge bourdon ✘ / Free ✘ / 250 ✘ / Free ✘ / 250 ✘ / Free ✘ / 500 ✘ / Free ✘ / 500
14 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Digital ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 1000
15 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Capsule
16 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Switch ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 500 ✘ / 800
17 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Transmitter ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 2000 ✘ / 800 ✘ / 1000
18
19 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge bourdon Free 250 Free 250 Free 250 Free 250 500
20 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Digital Free 250 Free 250 Free 500 Free 250 500
21 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Capsule ✘ / Free ✘ / Free ✘ / Free ✘ / Free
22 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Switch Free 250 Free 250 Free 500 Free 250 800
23 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Transmitter 800 1000 800 1000 800 1500 800 1000 1500
24
25 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge bourdon ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 800
26 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Digital ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 500 ✘ / 1000 ✘ / 800
27 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Capsule ✘ / 250 ✘ / 250
28 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Switch ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 1000
29 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Transmitter ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 2000
30
31 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge bourdon 500 800 500 800 500 1000 500 800 ✘ / 800
32 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Digital 800 1000 800 1000 800 2000 500 1500 ✘ / 1000
33 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Capsule 1000 1000 1000
34 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Switch 500 800 500 800 500 ✘ / 1000 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 1000
35 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Transmitter 1500 2000 1500 2000 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 2000
36
37 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge bourdon ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 3000 ✘ / 1500
38 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Digital ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 3000 ✘ / 2000
39 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Capsule
40 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Switch ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 2000
41 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Transmitter ✘ / 3000 1✘ / 4000 ✘ / 3000 1✘ / 4000 ✘ / 2000 ✘ / 3000 ✘ / 4000
42
43 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge bourdon ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1000
44 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Digital ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 2000 ✘ / 1500
45 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Capsule
46 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Switch ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1500
47 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Transmitter ✘ / 2000 1✘ / 3000 ✘ / 2000 1✘ / 2000 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 3000
48
49 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge bourdon ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1000
50 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Digital ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 2000 ✘ / 1500
51 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Capsule
52 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Switch ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1500
53 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Transmitter ✘ / 2000 1✘ / 3000 ✘ / 2000 1✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 3000

✘ หมายถึง ให้นำมาประเมินสภาพก่อนตกลงซื้อขาย ราคาข้างต้น ไม่รวมอุปกรณ์เสริม , Fitting , หน้าแปลนเจาะรู

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567