ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

*ราคาเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพของสินค้า และข้อมูลการตกลงซื้อขายตามเอกสารใบเสนอราคา
***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

เงื่อนไข Flange
-1 to 25 bar
Flange
>25 bar
Ferrule
-1 to 60 bar
Ferrule
>60 bar
PVC
-1 to 10 bar
PVC
>10 bar
Flush
<60 bar
Flush
60-600 bar
Flush
>600 bar
Union
-1 to 25 bar
Union
>25 bar
True Flange
-1 to 25 bar
True Flange
>25 bar
1 ซื้อ Diaphragm + Pressure Gauge bourdon Free 250 Free 500 Free Free Free 500
2 ซื้อ Diaphragm + Pressure Gauge Digital Free 250 Free 500 Free 800 Free 500
3 ซื้อ Diaphragm + Pressure Gauge Capsule Free Free Free Free
4 ซื้อ Diaphragm + Pressure Switch Free 250 Free 500 Free 500 Free 500
5 ซื้อ Diaphragm + Pressure Transmitter Free 250 Free 500 Free Free Free 500
6
7 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) + Pressure Gaue bourdon Free 250 Free 500 Free Free Free 500
8 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Digital 500 800 500 800 500 1000 500 800
9 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Capsule 500 500 500 500
10 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Switch Free 500 Free 500 500 500 Free 500
11 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใหม่) Pressure Transmitter 500 800 500 800 500 1500 Free 500
12
13 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge bourdon ✘ / Free ✘ / 250 ✘ / Free ✘ / 250 ✘ / Free ✘ / 500 ✘ / Free ✘ / 500
14 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Digital ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 1000
15 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Capsule
16 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Switch ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 500 ✘ / 800
17 ซื้อ Diaphragm –> นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Transmitter ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 2000 ✘ / 800 ✘ / 1000
18
19 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge bourdon Free 250 Free 250 Free 250 Free 250 500
20 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Digital Free 250 Free 250 Free 500 Free 250 500
21 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Capsule ✘ / Free ✘ / Free ✘ / Free ✘ / Free
22 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Switch Free 250 Free 250 Free 500 Free 250 800
23 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Transmitter 800 1000 800 1000 800 1500 800 1000 1500
24
25 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge bourdon ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 800
26 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Digital ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 500 ✘ / 1000 ✘ / 800
27 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Gauge Capsule ✘ / 250 ✘ / 250
28 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Switch ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 250 ✘ / 500 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 1000
29 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm –> ซื้อ Pressure Transmitter ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 2000
30
31 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge bourdon 500 800 500 800 500 1000 500 800 ✘ / 800
32 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Digital 800 1000 800 1000 800 2000 500 1500 ✘ / 1000
33 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Capsule 1000 1000 1000
34 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Switch 500 800 500 800 500 ✘ / 1000 ✘ / 500 ✘ / 800 ✘ / 1000
35 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Transmitter 1500 2000 1500 2000 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 2000
36
37 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge bourdon ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 3000 ✘ / 1500
38 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Digital ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 3000 ✘ / 2000
39 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Capsule
40 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Switch ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 2000
41 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Transmitter ✘ / 3000 1✘ / 4000 ✘ / 3000 1✘ / 4000 ✘ / 2000 ✘ / 3000 ✘ / 4000
42
43 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge bourdon ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1000
44 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Digital ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 2000 ✘ / 1500
45 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Gauge Capsule
46 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Switch ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1500
47 นำมาเอง (ใหม่) Diaphragm + นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Pressure Transmitter ✘ / 2000 1✘ / 3000 ✘ / 2000 1✘ / 2000 ✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 3000
48
49 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge bourdon ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1000
50 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Digital ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 1500 ✘ / 1000 ✘ / 2000 ✘ / 1500
51 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Gauge Capsule
52 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Switch ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 800 ✘ / 1000 ✘ / 1500
53 นำมาเอง (ใช้งานแล้ว) Diaphragm + นำมาเอง (ใหม่) Pressure Transmitter ✘ / 2000 1✘ / 3000 ✘ / 2000 1✘ / 2000 ✘ / 1500 ✘ / 2000 ✘ / 3000

✘ หมายถึง ให้นำมาประเมินสภาพก่อนตกลงซื้อขาย ราคาข้างต้น ไม่รวมอุปกรณ์เสริม , Fitting , หน้าแปลนเจาะรู

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน
ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567