ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | มาตรฐานเกลียว

Gallery Image

มาตรฐานส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุด คือ มาตรฐาน NPTและ BSPP


 

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website