วัสดุที่ทำจากโลหะ (Metal Material)
– Cast Iron = เหล็กหล่อ
– Cast Steel  = เหล็กกล้า
– Carbon Steel   = เหล็กกล้า
– Ductile Iron  = เหล็กหล่อเหนียว
– Stainless 304 = สแตนเลส เกรด 304
– Stainless 316 ,316L = สแตนเลส เกรด 316 , 316L (ใช้สำหรับงาน Food Grade)

วัสดุที่ทำจากพลาสติก (Plastic)
– PC = Polycarbonate
– PSU = Polysulfide
– PVC, uPVC, cPVC = Polyvinyl chloride
– PA = Acrylic
– ABS = Acrylonitrile butadiene styrene

วัสดุที่ทำจากทองแดง (Copper)
– Brass = ทองเหลือง คือ  ทองแดง + สังกะสี
– Bronze  =  สำริด คือ  ทองแดง + ดีบุก