หนังสือแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร

วันที่ 8 / มี.ค. / 2565

เรื่อง : แจ้งเลขที่บัญ ชื่อบริษัทปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เรียน : ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

     ชื่อที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีและเอกสารสำคัญต่างๆ

สำหรับภาษาไทย
บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
52/229 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
โทร : 02-041-5092 , แฟกซ์: 02-041-2053
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559104263 สำนักงานใหญ่

สำหรับอังกฤษ
Pako Engineering Company Limited
52/229 Petkasem 69 Rd , Nong Khaem ,Nong Khaem, Bangkok 10160
Tel : 02-041-5092 , Fax : 02-041-2053
Tax id : 0105559104263 Head Office

ชื่อบัญชีธนาคาร : บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่บัญชี : 138-1-07651-0
ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

T/T Bank Transfer Information for Customer
BENEFICIARY BANK
BANK NAME : TMB Thanachart Bank Public Company Limited
SWIFT CODE : TMBKTHBK
BENEFICIARY : PAKO ENGINEERING COMPANY LIMITED
A/C NO : 138-1-07651-0
ADDRESS : 52/229 Petkasem 69 Rd , Nong Khaem ,Nong Khaem, Bangkok 10160