ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge วัสดุที่ใช้ทำปะเก็น / ซีล

Gallery Image

1. Rubber

2. Silicone

3. Teflon

4. Spiral wound

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website