รหัสสินค้า : VAAV
ชื่อภาษาอังกฤษ : Air Vent Valve  ชื่อภาษาไทย : วาล์วระบาย
วาล์วระบายอากาศนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากชิ้นหนึ่งในระบบท่อส่งน้ำ ทั้งนี้เพราะ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะมีอากาศปนติดมากับน้ำที่สูบมาด้วยเสมอ เมื่อความดันของน้ำลดลงหรือน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นฟองอากาศก็จะแยกตัวออกมาและไปสะสมกันในบริเวณที่แนวท่อโค้งงอขึ้น โพรงอากาศนี้จะทำให้การไหลผ่านในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบการไหลในทางน้ำเปิดซึ่งจะเป็นผลทำให้สูญเสียพลังงานมาก และอาจเป็นตัวการก่อให้เกิดความดันในระบบท่อแปรปรวนได้ ดังนั้นจึงควรติดตั้งวาล์วให้ทำหน้าที่ระบายอากาศส่วนนี้ออกไปเสีย นี้จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมี อุปกรณ์ Automatic Air Valve ในการทำหน้าที่จัดการกับ อากาศตรงนั้น ซึ่งเป็นวาล์วที่มีระบบไล่อากาศออก