ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Fitting

รหัสสินค้า : FIBR , FISS , FIPN ชื่อภาษาอังกฤษ : Fitting ชื่อภาษาไทย : ข้อต่อ มีไว้สำหรับ ต่อเพิ่มเติม , เปลี่ยนทิศทาง, ลดขนาด , เพิ่มขนา, อุด ฯลฯ Fitting สำหรับงานทั่วไป มีวัสดุที่ทำจาก

Read More »

Knowledge | มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน หรือ Flange Standard รวมถึงประเภท ขนาด วัสดุ และข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในท่อและภาชนะรับความดัน มาตรฐานของหน้าแปลน มีทั้งหมด 3 มาตรฐานดังนี้ 1. ANSI (American National Standard Institute) เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) หน้าแปลนจะมีความสามารถในการทนแรงดันที่แตกต่างกันโดยมาตรฐาน ANSI จะใช้หน่วย PSI เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

Read More »

Knowledge | Fitting

รหัสสินค้า : FIBR , FISS , FIPN ชื่อภาษาอังกฤษ : Fitting ชื่อภาษาไทย : ข้อต่อ มีไว้สำหรับ ต่อเพิ่มเติม , เปลี่ยนทิศทาง, ลดขนาด , เพิ่มขนา, อุด ฯลฯ Fitting สำหรับงานทั่วไป มีวัสดุที่ทำจาก

Read More »

Knowledge | มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน หรือ Flange Standard รวมถึงประเภท ขนาด วัสดุ และข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในท่อและภาชนะรับความดัน มาตรฐานของหน้าแปลน มีทั้งหมด 3 มาตรฐานดังนี้ 1. ANSI (American National Standard Institute) เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) หน้าแปลนจะมีความสามารถในการทนแรงดันที่แตกต่างกันโดยมาตรฐาน ANSI จะใช้หน่วย PSI เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

Read More »
สินค้า