รหัสสินค้า : FIBR , FISS , FIPN

ชื่อภาษาอังกฤษ : Fitting ชื่อภาษาไทย : ข้อต่อ
มีไว้สำหรับ ต่อเพิ่มเติม , เปลี่ยนทิศทาง, ลดขนาด , เพิ่มขนา, อุด ฯลฯ
Fitting สำหรับงานทั่วไป มีวัสดุที่ทำจาก Steel , Stainless , Brass ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาม รูปต่างๆ ดังนี้

Adapter

Bushing

Cap

Plug

Cross

Elbow 45

Elbow 90

Hose Nipple

Nipple

Tee

Union

Fitting Pneumatic