ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Fitting

Gallery Image

รหัสสินค้า : FIBR , FISS , FIPN

ชื่อภาษาอังกฤษ : Fitting ชื่อภาษาไทย : ข้อต่อ
มีไว้สำหรับ ต่อเพิ่มเติม , เปลี่ยนทิศทาง, ลดขนาด , เพิ่มขนา, อุด ฯลฯ
Fitting สำหรับงานทั่วไป มีวัสดุที่ทำจาก Steel , Stainless , Brass ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาม รูปต่างๆ ดังนี้

Adapter

Bushing

Cap

Plug

Cross

Elbow 45

Elbow 90

Hose Nipple

Nipple

Tee

Union

Fitting Pneumatic

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website