ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Get the Most Out of Your Diaphragm Sealing Machine

Diaphragm sealing machines are used for packaging juices, oils, and other liquids. They achieve this by applying a pressure sensitive tape or film to the outside of a container and then sealing it by applying pressure with a diaphragm. This is usually done by screwing the bottom of the container onto the top of the machine and clamping it shut with a vice or clamping mechanism.
To get the most out of your diaphragm sealing machine, follow these tips:

Read More »

Knowledge | Diaphragm Seal

รหัสสินค้า : PGDA ชื่อภาษาอังกฤษ : Diaphragm seals ชื่อภาษาไทย : ไดอะแฟรม diaphragm seals เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรก ไม่ให้เข้าไปภายเกจ เช่น ตะกอน เศษหิน ฯ หรือ ของเหลวที่มีความหนึดสูง เช่น จาระบี ทั้งยังปกกันสารเคมี ที่มีผลต่อข้อหรือสวัสดุที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่

Read More »

Knowledge | Syphon

รหัสสินค้า : PGSY ชื่อภาษาอังกฤษ : Syphon ชื่อภาษาไทย : ไส้ไก่ , ไซฟอร์น Syphon เป็นอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ระหว่างเครื่องมือวัดความดันกับระบบที่ต้องการวัดความดัน เพื่อลดอุณหภูมิ (temperature) ของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัด นิยมติดตั้งเมื่อต้องการวัดความดัน (pressure) ของของไหลที่อยู่ในสถานะไอหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ของไหลที่อยู่ในสถานะไอที่มีอุณหภูมิสูงเปลี่ยนเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำลง เพื่อลดความคลาดเคลื่อน (error) ที่เกิดจากการวัดความดันผ่านตัวกลางที่อยู่ในสถานะผสมระหว่างของเหลวและไอ ไซฟอนมีหลายรูปแบบโดยแบบที่นิยมใช้ทั่วไป คือ

Read More »

Knowledge | Cooling Tower

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cooling Tower  ชื่อภาษาไทย : คลูลิ่ง Cooling Tower เป็นหลักการระบายตวามร้อนคล้ายกับ ไซฟอน (Syphon) แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า สามารถทนรับอุณหภูมิถึง 300°C  

Read More »

Knowledge | Pressure gauge

รหัสสินค้า : PGBB PGSB PGBK PGSK PGDI ชื่อภาษาอังกฤษ : Pressure Gauge  ชื่อภาษาไทย : เกจวัดแรงดัน     Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของของไหล (Fluids) ซึ่งได้แก่ ของเหลว และก๊าซทุกชนิด มีหน้าปัดมาตรวัด และเข็มชี้เป็นตัวบ่งปริมาณความดันที่สามารถวัดได้

Read More »

Get the Most Out of Your Diaphragm Sealing Machine

Diaphragm sealing machines are used for packaging juices, oils, and other liquids. They achieve this by applying a pressure sensitive tape or film to the outside of a container and then sealing it by applying pressure with a diaphragm. This is usually done by screwing the bottom of the container onto the top of the machine and clamping it shut with a vice or clamping mechanism.
To get the most out of your diaphragm sealing machine, follow these tips:

Read More »

Knowledge | Diaphragm Seal

รหัสสินค้า : PGDA ชื่อภาษาอังกฤษ : Diaphragm seals ชื่อภาษาไทย : ไดอะแฟรม diaphragm seals เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรก ไม่ให้เข้าไปภายเกจ เช่น ตะกอน เศษหิน ฯ หรือ ของเหลวที่มีความหนึดสูง เช่น จาระบี ทั้งยังปกกันสารเคมี ที่มีผลต่อข้อหรือสวัสดุที่ไม่สามารถทนต่อสารเคมีได้ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่

Read More »

Knowledge | Syphon

รหัสสินค้า : PGSY ชื่อภาษาอังกฤษ : Syphon ชื่อภาษาไทย : ไส้ไก่ , ไซฟอร์น Syphon เป็นอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ระหว่างเครื่องมือวัดความดันกับระบบที่ต้องการวัดความดัน เพื่อลดอุณหภูมิ (temperature) ของของไหลก่อนเข้าถึงเครื่องมือวัด นิยมติดตั้งเมื่อต้องการวัดความดัน (pressure) ของของไหลที่อยู่ในสถานะไอหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ของไหลที่อยู่ในสถานะไอที่มีอุณหภูมิสูงเปลี่ยนเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำลง เพื่อลดความคลาดเคลื่อน (error) ที่เกิดจากการวัดความดันผ่านตัวกลางที่อยู่ในสถานะผสมระหว่างของเหลวและไอ ไซฟอนมีหลายรูปแบบโดยแบบที่นิยมใช้ทั่วไป คือ

Read More »

Knowledge | Cooling Tower

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cooling Tower  ชื่อภาษาไทย : คลูลิ่ง Cooling Tower เป็นหลักการระบายตวามร้อนคล้ายกับ ไซฟอน (Syphon) แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า สามารถทนรับอุณหภูมิถึง 300°C  

Read More »

Knowledge | Pressure gauge

รหัสสินค้า : PGBB PGSB PGBK PGSK PGDI ชื่อภาษาอังกฤษ : Pressure Gauge  ชื่อภาษาไทย : เกจวัดแรงดัน     Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของของไหล (Fluids) ซึ่งได้แก่ ของเหลว และก๊าซทุกชนิด มีหน้าปัดมาตรวัด และเข็มชี้เป็นตัวบ่งปริมาณความดันที่สามารถวัดได้

Read More »
สินค้า