ชื่อภาษาอังกฤษ : Cooling Tower  ชื่อภาษาไทย : คลูลิ่ง
Cooling Tower เป็นหลักการระบายตวามร้อนคล้ายกับ ไซฟอน (Syphon) แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า สามารถทนรับอุณหภูมิถึง 300°C