ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Pressure gauge เกจวัดความดัน

Gallery Image

ความหมายของ Pressure Gauge

รหัสสินค้า : PGBB PGSB PGBK PGSK PGDI

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pressure Gauge  ชื่อภาษาไทย : เกจวัดแรงดัน

Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของของไหล (Fluids) ซึ่งได้แก่ ของเหลว และก๊าซทุกชนิด มีหน้าปัดมาตรวัดและเข็มชี้เป็นตัวบ่งปริมาณความดันที่สามารถวัดได้ ส่วนใหญ่เป็นแบบอนาล๊อค หรือแบบเข็ม แบ่งเป็น pressure gauge, vacuum gauge, compound gauge ซึ่งหลักการทำงานภายในจะเรียกว่า bourdon tube เป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่นหรือเรียกว่า “เครื่องมือวัดความดันแบบอิลาสติก” ทำงานโดยอาศัยการแปลงความดัน (pressure) ที่อุปกรณ์ได้รับให้อยู่ในรูปของการเคลื่อนที่


หลอดบูร์ดองเป็นหลอดที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงรีและงอเป็นส่วนโค้งของวงกลมโดยปลายด้านหนึ่งของหลอดเป็นปลายปิดต่อเข้ากับเข็มตรวจวัดตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดต่อเข้ากับสิ่งที่ต้องการวัดความดัน เมื่อหลอดได้รับความดันหรือความดันภายในหลอดมากกว่าความดันภายนอกหลอดจะเกิดความเครียด (strain) ขึ้นและพยายามยืดตัวออกให้ตรงทำให้ปลายข้างที่ปิดเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่นี้เปลี่ยนแปลงตามความดันที่ได้รับ และเมื่อความดันลดลงหลอดจะเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมลักษณะการทำงานของบูร์ดองมีหลักการเดียวกับ
ของเด็กเล่นที่มีลักษณะเป็นขดกระดาษม้วนโดยเมื่อเป่าลมเข้า ขดกระดาษม้วนจะคลายตัวออก และเมื่อปล่อยลมออกขดกระดาษจะม้วนตัวกลับ
เข้าสู่สภาพเดิม

Pressure Gauge ปาโก้เป็นเจ้าของ Brand “OCTA

ประเภท Pressure Gauge เมื่อแบ่งตามย่านการวัด

เครื่องมือวัดความดันประเภท Pressure Gauge สามารถแบ่งประเภทตามย่านการวัดได้ 3 ประเภท ดังนี้

  1. General pressure gauge ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าบวก
  2. Vacuum gauge ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าลบ
  3. Compound gauge สามารถวัดแรงดันได้ทั้งค่าบวกและลบได้ในตัวเดียวกัน

ประเภทอื่น ๆ

เกจวัดแรงดันแบบดบูร์ดอง ยังมีเกจที่เป็นรูปแบบของการส่งสัญญาณออก (สวิทช์ เปิด-ปิด)เรียกว่า “Pressure gauge with contact” ซึ่งมีไว้สำหรับในการส่งสัญญาณ แจ้งเตือน เช่น ไฟ , เสียง
   

 ซึ่งในหน้าปัดจะมีเข็มคอนแทค อยู่ด้านในหน้าปัด สามารถตั้งค่าเตือนเมื่อแรงดันตก ( low alarm ) และเตือนเมื่อแรงดันสูง ( Hi alarm )
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
    ขนาดหน้าปัดของเกจวัดแรงดันมีหลากหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 1-1/2″, 2″ 2-1/2″, 3″ 3-1/2″, 4″ ไปถึงขนาดหน้าปัด 6″ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน รวมไปถึง วัสดุและขนาดของชุดข้อต่อ ใน pressure gauge อีกด้วย

ส่วนประกอบของ Pressure Gauge

Pressure Gauge มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่

  • ขนาดหน้าปัด(Dial Size): ขนาดของหน้าปัด ยิ่งใหญ่ยิ่งให้ความแม่นยำที่สูง
  • ย่านการวัด หรือ หน่วยการวัด(Pressure range): สเกลในการอ่านค่าโดยมีหน่วย bar, psi และ kg/cm2
  • วัสดุตัวเรือน(Body Material): วัสดุภายนอกของตัวเรือนขึ้นอยู่กับเกรด ของเราจะทำจาก Stainless316
  • ขนาดและประเภทของข้อต่อ(Connection Size and type): ขนาดและประเภทอยู่ที่การใช้งาน เช่น ออกล่าง ออกหลังกลาง เป็นต้น มีขนาดคือ 1/2″ หรือ 1/4″ โดยจะสัมพันธ์กับขนาดหน้าปัด

Pressure gauge digital เกจวัดแรงดันดิจิตอล

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล จะใช้พลังงานไฟฟ้า DC (ถ่านอัลคาไลน์) ขับเคลื่อนการทำงาน โดย Pressure Gauge Digital ประเภทนี้จะมีความแม่นยำสูงกว่าเกจแบบบูร์ดอง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดแรงดันแม่นยำสูง สามารถบอกค่าของแรงดันได้หลายรูปแบบ นอกจากนั้นเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลในหลายรุ่นสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถอ่านค่าได้จากระยะไกลได้อีกด้วย โดยภายจะมีแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวนค่า โดยแรงดันจะมาสัมผัสกับแผ่นไดอะแฟรมอยู่บริเวณส่วนกลางของเกจ

สนใจ Pressure Gauge : PRESSURE GAUGE | เลือกซื้อเกจวัดแรงดันคุณภาพสูง | PAKO (pakoengineering.com)

ติดต่อ บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Pressure Gauge ที่จำหน่ายโดยบริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน
ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567