ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Pressure gauge

Gallery Image

ความหมายของ Pressure Gauge

รหัสสินค้า : PGBB PGSB PGBK PGSK PGDI

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pressure Gauge  ชื่อภาษาไทย : เกจวัดแรงดัน

Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของของไหล (Fluids) ซึ่งได้แก่ ของเหลว และก๊าซทุกชนิด มีหน้าปัดมาตรวัดและเข็มชี้เป็นตัวบ่งปริมาณความดันที่สามารถวัดได้ ส่วนใหญ่เป็นแบบอนาล๊อค หรือแบบเข็ม แบ่งเป็น pressure gauge, vacuum gauge, compound gauge ซึ่งหลักการทำงานภายในจะเรียกว่า bourdon tube เป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกลด้วยหลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่นหรือเรียกว่า “เครื่องมือวัดความดันแบบอิลาสติก” ทำงานโดยอาศัยการแปลงความดัน (pressure) ที่อุปกรณ์ได้รับให้อยู่ในรูปของการเคลื่อนที่


หลอดบูร์ดองเป็นหลอดที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงรีและงอเป็นส่วนโค้งของวงกลมโดยปลายด้านหนึ่งของหลอดเป็นปลายปิดต่อเข้ากับเข็มตรวจวัดตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดต่อเข้ากับสิ่งที่ต้องการวัดความดัน เมื่อหลอดได้รับความดันหรือความดันภายในหลอดมากกว่าความดันภายนอกหลอดจะเกิดความเครียด (strain) ขึ้นและพยายามยืดตัวออกให้ตรงทำให้ปลายข้างที่ปิดเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่นี้เปลี่ยนแปลงตามความดันที่ได้รับ และเมื่อความดันลดลงหลอดจะเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมลักษณะการทำงานของบูร์ดองมีหลักการเดียวกับ
ของเด็กเล่นที่มีลักษณะเป็นขดกระดาษม้วนโดยเมื่อเป่าลมเข้า ขดกระดาษม้วนจะคลายตัวออก และเมื่อปล่อยลมออกขดกระดาษจะม้วนตัวกลับ
เข้าสู่สภาพเดิม

Pressure Gauge ปาโก้เป็นเจ้าของ Brand “OCTA

ประเภท Pressure Gauge เมื่อแบ่งตามย่านการวัด

เครื่องมือวัดความดันประเภท Pressure Gauge สามารถแบ่งประเภทตามย่านการวัดได้ 3 ประเภท ดังนี้

  1. General pressure gauge ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าบวก
  2. Vacuum gauge ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าลบ
  3. Compound gauge สามารถวัดแรงดันได้ทั้งค่าบวกและลบได้ในตัวเดียวกัน

ประเภทอื่น ๆ

เกจวัดแรงดันแบบดบูร์ดอง ยังมีเกจที่เป็นรูปแบบของการส่งสัญญาณออก (สวิทช์ เปิด-ปิด)เรียกว่า “Pressure gauge with contact” ซึ่งมีไว้สำหรับในการส่งสัญญาณ แจ้งเตือน เช่น ไฟ , เสียง
   

 ซึ่งในหน้าปัดจะมีเข็มคอนแทค อยู่ด้านในหน้าปัด สามารถตั้งค่าเตือนเมื่อแรงดันตก ( low alarm ) และเตือนเมื่อแรงดันสูง ( Hi alarm )
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
    ขนาดหน้าปัดของเกจวัดแรงดันมีหลากหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 1-1/2″, 2″ 2-1/2″, 3″ 3-1/2″, 4″ ไปถึงขนาดหน้าปัด 6″ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน รวมไปถึง วัสดุและขนาดของชุดข้อต่อ ใน pressure gauge อีกด้วย

ส่วนประกอบของ Pressure Gauge

Pressure Gauge มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่

  • ขนาดหน้าปัด(Dial Size): ขนาดของหน้าปัด ยิ่งใหญ่ยิ่งให้ความแม่นยำที่สูง
  • ย่านการวัด หรือ หน่วยการวัด(Pressure range): สเกลในการอ่านค่าโดยมีหน่วย bar, psi และ kg/cm2
  • วัสดุตัวเรือน(Body Material): วัสดุภายนอกของตัวเรือนขึ้นอยู่กับเกรด ของเราจะทำจาก Stainless316
  • ขนาดและประเภทของข้อต่อ(Connection Size and type): ขนาดและประเภทอยู่ที่การใช้งาน เช่น ออกล่าง ออกหลังกลาง เป็นต้น มีขนาดคือ 1/2″ หรือ 1/4″ โดยจะสัมพันธ์กับขนาดหน้าปัด

Pressure gauge digital เกจวัดแรงดันดิจิตอล

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล จะใช้พลังงานไฟฟ้า DC (ถ่านอัลคาไลน์) ขับเคลื่อนการทำงาน โดย Pressure Gauge Digital ประเภทนี้จะมีความแม่นยำสูงกว่าเกจแบบบูร์ดอง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดแรงดันแม่นยำสูง สามารถบอกค่าของแรงดันได้หลายรูปแบบ นอกจากนั้นเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลในหลายรุ่นสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถอ่านค่าได้จากระยะไกลได้อีกด้วย โดยภายจะมีแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวนค่า โดยแรงดันจะมาสัมผัสกับแผ่นไดอะแฟรมอยู่บริเวณส่วนกลางของเกจ

สนใจ Pressure Gauge : PRESSURE GAUGE | เลือกซื้อเกจวัดแรงดันคุณภาพสูง | PAKO (pakoengineering.com)

ติดต่อ บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน
รับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร

ติดตามเพื่อรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเรา