รหัสสินค้า : PGBB PGSB PGBK PGSK PGDI

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pressure Gauge  ชื่อภาษาไทย : เกจวัดแรงดัน
    Pressure gauge คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของของไหล (Fluids) ซึ่งได้แก่ ของเหลว และก๊าซทุกชนิด มีหน้าปัดมาตรวัด
และเข็มชี้เป็นตัวบ่งปริมาณความดันที่สามารถวัดได้ ส่วนใหญ่เป็นแบบอนาล๊อค หรือแบบเข็ม แบ่งเป็น pressure gauge, vacuum gauge,
compound gauge ซึ่งหลักการทำงานภายในจะเรียกว่า bourdon tube เป็นเกจวัดความดันชนิดอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล
ด้วยหลักการยืดตัว/โก่งตัวของวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่นหรือเรียกว่า “เครื่องมือวัดความดันแบบอิลาสติก” ทำงานโดยอาศัยการแปลงความดัน (pressure)
ที่อุปกรณ์ได้รับให้อยู่ในรูปของการเคลื่อนที่


    หลอดบูร์ดองเป็นหลอดที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงรีและงอเป็นส่วนโค้งของวงกลมโดยปลายด้านหนึ่งของหลอดเป็นปลายปิดต่อเข้ากับเข็มตรวจวัดตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดต่อเข้ากับสิ่งที่ต้องการวัดความดัน เมื่อหลอดได้รับความดันหรือความดันภายในหลอดมากกว่าความดันภายนอกหลอดจะเกิดความเครียด (strain) ขึ้นและพยายามยืดตัวออกให้ตรงทำให้ปลายข้างที่ปิดเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่นี้เปลี่ยนแปลงตามความดันที่ได้รับ และเมื่อความดันลดลงหลอดจะเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมลักษณะการทำงานของบูร์ดองมีหลักการเดียวกับ
ของเด็กเล่นที่มีลักษณะเป็นขดกระดาษม้วนโดยเมื่อเป่าลมเข้า ขดกระดาษม้วนจะคลายตัวออก และเมื่อปล่อยลมออกขดกระดาษจะม้วนตัวกลับ
เข้าสู่สภาพเดิม
*** Pressure Gauge ปาโก้เป็นเจ้าของ Brand “OCTA”


1.General pressure gauge ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าบวก
2.Vacuum gauge ใช้วัดแรงดันที่เป็นย่านค่าลบ
3.Compound gauge สามารถวัดแรงดันได้ทั้งค่าบวกและลบได้ในตัวเดียวกัน

    เกจวัดแรงดันแบบดบูร์ดอง ยังมีเกจที่เป็นรูปแบบของการส่งสัญญาณออก (สวิทช์ เปิด-ปิด)เรียกว่า “Pressure gauge with contact” ซึ่งมีไว้สำหรับในการส่งสัญญาณ แจ้งเตือน เช่น ไฟ , เสียง
   

 ซึ่งในหน้าปัดจะมีเข็มคอนแทค อยู่ด้านในหน้าปัด สามารถตั้งค่าเตือนเมื่อแรงดันตก ( low alarm ) และเตือนเมื่อแรงดันสูง ( Hi alarm )
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
    ขนาดหน้าปัดของเกจวัดแรงดันมีหลากหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ 1-1/2″, 2″ 2-1/2″, 3″ 3-1/2″, 4″ ไปถึงขนาดหน้าปัด 6″ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน รวมไปถึง วัสดุและขนาดของชุดข้อต่อ ใน pressure gauge อีกด้วย

   ส่วนประกอบของ Pressure Gauge

pressure gauge digital

    เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล จะใช้พลังงานไฟฟ้า DC (ถ่านอัลคาไลน์) ขับเคลื่อนการทำงาน โดยเกจประเภทนี้จะมีความแม่นยำสูงกว่าเกจแบบบูร์ดอง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดแรงดันแม่นยำสูง
สามารถบอกค่าของแรงดันได้หลายรูปแบบ นอกจากนั้นเกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลในหลายรุ่นสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถอ่านค่าได้จากระยะไกลได้อีกด้วย โดยภายจะมีแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวนค่า
โดยแรงดันจะมาสัมผัสกับแผ่นไดอะแฟรมอยู่บริเวณส่วนกลางของเกจ