ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ความแตกต่างของไดอะแฟรม Union | Diaphragm seal for pressure gauge

ความแตกต่างของไดอะแฟรม Union | Diaphragm seal for pressure gauge

เทคนิคการเลือก Diaphagm Seal

  • รู้จักับไดอะแฟรมแบบ Union มีมาตรฐานระว่าง มาตรฐาน SMS 1145 และ DIN 11851 เพื่อจะได้เลือกซื้อสินค้าอย่างถูกต้อง
  • ลักษณะของ Diaphragm Seal Union SMS 1145 จะมีลักษณะของฐานเรียบนูนของประเก็น ส่วนมาตรฐานของ Diaphragm Seal Union DIN 11851 จะเป็นฐานลุมและมีประเก็นรองอยู่ในฐาน
  • ตัวสินค้า Diaphragm Seal Union มาตรฐาน SMS 1145 ขอบจะมีความบาง ส่วน Diaphragm Seal Union DIN 11851 ขอบจะมีความหนา

การเลือกและการวัดขนาดของ Diaphragm

Diaphragm Seal Union เกจวัดแรงดันติดไดอะแฟรม ไดอะแฟรมซีล Octagauge

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website