ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ความแตกต่างของไดอะแฟรม Union | Diaphragm seal for pressure gauge

ความแตกต่างของไดอะแฟรม Union | Diaphragm seal for pressure gauge

เทคนิคการเลือก Diaphagm Seal

  • รู้จักับไดอะแฟรมแบบ Union มีมาตรฐานระว่าง มาตรฐาน SMS 1145 และ DIN 11851 เพื่อจะได้เลือกซื้อสินค้าอย่างถูกต้อง
  • ลักษณะของ Diaphragm Seal Union SMS 1145 จะมีลักษณะของฐานเรียบนูนของประเก็น ส่วนมาตรฐานของ Diaphragm Seal Union DIN 11851 จะเป็นฐานลุมและมีประเก็นรองอยู่ในฐาน
  • ตัวสินค้า Diaphragm Seal Union มาตรฐาน SMS 1145 ขอบจะมีความบาง ส่วน Diaphragm Seal Union DIN 11851 ขอบจะมีความหนา

การเลือกและการวัดขนาดของ Diaphragm

Diaphragm Seal Union เกจวัดแรงดันติดไดอะแฟรม ไดอะแฟรมซีล Octagauge

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567