รหัสสินค้า :CVAE
ชื่อภาษาอังกฤษ : Electric Actuator  ชื่อภาษาไทย : หัวขับวาล์วแบบไฟฟ้า
หัวขับไฟฟ้า ( Electric Actuator ) มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงาน เปิด-ปิดวาล์ว ที่เป็นอัตโนมัติหรือตามช่วงเวลา , มีความถี่ในการเปิด-ปิด , ต้องการความรวดเร็ว / ความแม่นยำในการเปิด-ปิด ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือวาล์วอยู่ในที่ที่เข้าถึงได้ลำบาก หรือเสี่ยงอันตรายในการเข้าถึงพื้นที่ติดตั้งวาล์ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เราต้องอาศัยอุปกรณ์มาใช้ในการควบคุมเปิดปิดวาล์ว
การทำงานของหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric actuator) จะเป็นการใช้มอเตอร์ควบคุมการทำงานในการ เปิด-ปิด มักจะได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ, ในระบบท่อน้ำงานประปา, ในระบบน้ำเสีย เป็นต้น
ประเภทของหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric actuator) สามารถแบ่งเป็นประเภทตามลักษณะการเปิด ปิด ของวาล์วได้ดังนี้

T-6 Model】Compact Quarter Turn Electric Actuator | Sun Yeh - The Professional Electric Actuators Products Offering Company Motorised Electrical Actuator Operated Valve, Motor Actuated Valve, आक्चुयेटेड वाल्व्स - Jupiter Controls, Ahmedabad | ID: 10232479455

1. Quarter-turn electric actuator actuator หัวขับไฟฟ้าแบบควอเตอร์เทิร์น หัวขับไฟฟ้าชนิดนี้เป็นแบบการทำงานในลักษณะการเปิด / ปิด วาล์วในทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เกิน 90 องศา เช่น Ball Valve , Butterfly Valve
– หัวขับไฟฟ้า ON-OFF คือ หัวขับไฟฟ้าแบบควอเตอร์เทิร์น ลักษณะรูปแบบการทำงาน จะเป็นการควบคุมสั่ง การเปิด/ปิด ของวาล์ว ซึ่งสามารถตั้งค่าองศาในการเปิดและปิดได้ แต่ต้องไม่เกิน 90 องศา
– หัวขับไฟฟ้า Moderation คือ หัวขับไฟฟ้าแบบลิเนีย หัวขับไฟฟ้า ON-OFF ที่มีความสามารถควบคุมการเปิดและปิด ตามเปอร์เซ็นต์ในการเปิดที่ต้องการ เช่น ต้องการให้เปิด 40 เปอร์เช็นต์ จาก 100 เปอร์เช็นต์ โดยมีกระแสไฟฟ้า
ที่เรียก Input + Output : 4-20 mA เป็นกำหนดฐานะ

Multi-Turn Electric Actuator - Electric Valve Actuator Manufacturers | COVNA Actuator  Multi turn Electric gate valve actuator|Motorized globe valve|MOV - Home

2. Multi-tern electric actuator หัวขับไฟฟ้าแบบมัลติเทิร์น หัวขับไฟฟ้าชนิดนี้จะมีการทำงานเพื่อเปิด / ปิดวาล์วที่ต้องใช้รอบในการทำงานหลายรอบเพื่อเปิดวาล์วจากตำแหน่งปิดไปจนถึงเปิดสุด