รหัสสินค้า : VAKG
ชื่อภาษาอังกฤษ : Knife Gate Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์วประตูน้ำ แบบใบมีด
เป็นวาล์วใบมีด ทำหน้าที่ตัดตอน ของสารที่มีลักษณะ กึ่งข้น กึ่งใส ผง หรือ สารที่มีความหนืด ซึ่ง Knife Gate Valve เป็น วาล์วในจำพวก Gate Valve จะพบพบบ่อยใน โรงงานน้ำตาลและ โรงงานกระดาษ