รหัสสินค้า : FLOG
ชื่อภาษาอังกฤษ : Oval Gear Flowmeter
Oval Gear Flow Meter เป็น Flow Meter ที่ภายในประกอบไปด้วยเฟืองรูปวงรี 2 ชิ้น ขบกันอยู่ โดยเฟืองทั้ง 2 จะทำหน้าที่ในการรับและคายของไหล สลับกันไป เหมาะสำหรับวัดปริมาณการไหลของน้ำมันทุกชนิดเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันไบโอดีเซล,น้ำมันเครื่อง