หัวขับลมแบบ Single Acting

pneumatic actuator หัวขับลม single acting klqd at series

ไฟดับแล้วไง ?

ลูกค้าหลายท่านพบปัญหา เวลาติดหัวขับลมแบบ Double Acting เมื่อไฟดับไม่สามารถสั่งการให้วาล์วเปลี่ยนสถานะได้ หัวขับลมแบบ Single จึงเป็นอีกทางเลือกโดยภายในหัวขับจะมีสปริงที่จะคอยดันให้วาล์วกลับมายังสถานะตั้งต้นเสมอ เมื่อการจ่ายลมหยุดทำงาน

ตัวอย่างการทำงาน Single Pneumatic Actuator

จากวิดีโอตัวอย่างการทำงาน จะเห็นได้ว่ามีการต่อสายลมเข้ากับหัวขับลมเพียงข้างเดียวเท่านั้น โดยเป็นการจ่ายลมเพื่อ “เปิดวาล์ว” ส่วนรูลมอีกข้างจะปิดด้วยปลั๊กอุด และภายในจะใส่สปริงเพื่อดันวาล์วกลับ เมื่อลมถูกตัดวาล์วก็จะถูกปิด ด้วยแรงดันจากสปริงนั่นเอง

สเปคหัวขับลมที่ทำการทดสอบ

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website