ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

เกจวัดความดันแบบบูร์ดอง

Gallery Image

เกจวัดความดันแบบบูร์ดอง ประเภทของหน้าปัด

pressure gauge เกจวัดความดัน ประเภทบูร์ดอง 1

เกจวัดความดันแบบบูร์ดองจะมีรูปแบบของหน้าปัดอยู่ 3 ประเภทดังนี้

1. หน้าปัดปกติ (Normal gauge)

pressure gauge เกจวัดความดัน ประเภทบูร์ดอง 2

จะวัดความดันตั้งแต่ 0 และความดันจะเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ

2. หน้าปัดสูญญากาศ (Vacuum gauge)

pressure gauge เกจวัดความดัน ประเภทบูร์ดอง 3

จะใช้วัดความดันเป็นรูปแบบสูญญากาศ เริ่มต้นที่ 0 และติดลบ 1 bar

3. หน้าปัดรูปแบบผสม (Compound gauge)

pressure gauge เกจวัดความดัน ประเภทบูร์ดอง 4

หน้าปัดเกจวันความดันประเภทนี้ จะสามารถวัดความดันติดลบและความดันบวก อยู่ในตัวเดียวกัน

หน้าปัดเกจวัดแรงดันทั้ง 3 ประเภท

pressure gauge เกจวัดความดัน ประเภทบูร์ดอง 5

ลูกค้าสามารถเลือกใช้เกจวัดแรงดัน (Pressure gauge) ได้ตามความเหมาะสมที่หน้างาน

pressure gauge เกจวัดความดัน ประเภทบูร์ดอง 6

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567