ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

knowledge | Sight Glass

Gallery Image

รหัสสินค้า : VASG
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sight Glass ชื่อภาษาไทย : ไซก๊าส
ติดตั้งไว้ระหว่างท่อทางเดินของไหล  ใช้เพื่อการดูของไหลในระหว่างกระบวนการผลิต สามารถใช้ดูสารไหลที่เป็นเคมี สารไหลความร้อนสูง และไอน้ำได้

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567