ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ความแตกต่างของโซลินอยด์วาล์วแต่ละประเภท

โซลินอยด์วาล์ว มีกี่ประเภท feature img

หลังจากเรารู้จักโซลินอยด์วาล์วและรู้แล้วว่าโซลินอยด์วาล์ว มีกี่ประเภท แต่ผู้ใช้บางคนยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของ Solenoid valve ประเภทต่าง ๆ วันนี้ปาโก้จะมาอธิบายถึงความแตกต่างของโซลินอยด์วาล์ว พร้อมสรุปเป็นตารางเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด หากพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาพร้อม ๆ กันครับ

เกณฑ์การแยกประเภทโซลินอยด์วาล์​ว

โซลินอยด์วาล์วสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

ตามจำนวนทาง

เป็นการแบ่งประเภทโซลินอยด์วาล์วตามทางเข้าและออก ซึ่งการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานว่าต้องการออกแบบให้ระบบเป็นอย่างไร

ตัวอย่าง โซลินอยด์วาล์ว 2:2 ทาง
ตัวอย่าง โซลินอยด์วาล์ว 2:2 ทาง
 • โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง มี 2 ทาง คือ ทางเข้าและทางออก มักใช้เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของของไหล
 • โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง มี 3 ทาง มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
 • โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง มี 4 ทาง มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในทิศทางที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตามสถานะเริ่มต้น

แบ่งตามสถานะเริ่มต้น NO/NC ปกติเปิดหรือปกติปิด

โซลินอยด์วาล์ว no nc
ความหมายของโซลินอยด์วาล์วแบบ NO และ NC
 • โซลินอยด์วาล์วปกติเปิด (NO) อยู่ในสถานะเปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และปิดเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
 • โซลินอยด์วาล์วปกติปิด (NC) อยู่ในสถานะปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และเปิดเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ตามหลักการทำงาน

แบ่งประเภทของโซลินอยด์วาล์วตามหลักการทำงาน โดยมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบทางตรงและทางอ้อม

โซลินอยด์วาล์ว มีกี่ประเภท feature img
ตัวอย่าง : โซลินอยด์วาล์วแบบ Direct acting
 • โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางตรง (Direct Acting) คอยล์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่โดยตรงในการเปิดหรือปิดวาล์ว
 • โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางอ้อม (Indirect Acting) คอยล์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่เปิดหรือปิดวาล์วขนาดเล็กที่เรียกว่า “วาล์วนำ” ซึ่งจะควบคุมวาล์วหลักขนาดใหญ่

ตามวัสดุที่ใช้

เป็นการแบ่งประเภทตามวัสดุของวาล์ว ซึ่งของไหลในระบบส่งผลโดยตรงต่อวัสดุของโซลินอยด์วาล์ว เพราะจำเป็นต้องสัมผัสกันตลอดเวลา

 • โซลินอยด์วาล์วโลหะ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง แรงดันสูง หรือสารเคมี
 • โซลินอยด์วาล์วพลาสติก น้ำหนักเบา ราคาถูก และติดตั้งง่าย
 • โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง เหมาะใช้งานน้ำ ราคาไม่แพง

ตามการใช้งาน

แบ่งประเภทตามการใช้งาน เช่น ใช้งานในอุตสาหกรรม, ใช้ในระบบอัตโนมัติ หรือใช้ในทางการแพทย์

 • โซลินอยด์วาล์วในอุตสาหกรรม มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โซลินอยด์วาล์วในระบบอัตโนมัติ หรือ Factory automation มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบรดน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
 • โซลินอยด์วาล์วในทางการแพทย์ มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องฉีดยา เครื่องฟอกไต

ตัวอย่างการใช้งานโซลินอยด์วาล์วแต่ละประเภท

เราได้ยกตัวอย่างการใช้งานของโซลินอยด์วาล์วแต่ละประเภทให้เห็นภาพ ดังนี้

 • โซลินอยด์วาล์ว 2 ทางแบบปกติเปิด มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำในระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • โซลินอยด์วาล์ว 3 ทางแบบปกติปิด มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์
 • โซลินอยด์วาล์ว 4 ทางแบบทำงานโดยตรง มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ
 • โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางอ้อม มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวในกระบวนการผลิตที่มีความดันสูง
 • โซลินอยด์วาล์วโลหะ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง แรงดันสูง หรือสารเคมี
 • โซลินอยด์วาล์วพลาสติก มักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการความเบาและราคาต่ำ เช่น ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • โซลินอยด์วาล์วในอุตสาหกรรม มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ตารางสรุปความแตกต่าง

เกณฑ์ โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง
จำนวนทาง 2 3 4
สถานะเริ่มต้น NO (ปกติเปิด) NC (ปกติปิด) NO, NC
หลักการทำงาน ทำงานโดยตรง ทำงานทางอ้อม ทำงานโดยตรง, ทำงานทางอ้อม
วัสดุที่ใช้ โลหะ, พลาสติก โลหะ, พลาสติก โลหะ, พลาสติก
การใช้งาน ควบคุมทิศทางการไหล ควบคุมการไหลในทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง ควบคุมการไหลในทิศทางที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้งาน ระบบรดน้ำอัตโนมัติ, ระบบดับเพลิง ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์, ระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและทำความเย็น, ระบบจ่ายน้ำมันในรถยนต์
 • จำนวนทาง หมายถึง จำนวนช่องทางที่ของไหลสามารถไหลผ่านได้ โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง มี 2 ทาง โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง มี 3 ทาง และโซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง มี 4 ทาง
 • สถานะเริ่มต้น หมายถึง สถานะของวาล์วเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โซลินอยด์วาล์ว NO อยู่ในสถานะเปิด และโซลินอยด์วาล์ว NC อยู่ในสถานะปิด
 • หลักการทำงาน หมายถึง หลักการที่ใช้ในการเปิดหรือปิดวาล์ว โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานโดยตรงจะใช้คอยล์ไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดวาล์วโดยตรง โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางอ้อมจะใช้คอยล์ไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดวาล์วขนาดเล็กที่เรียกว่า “วาล์วนำ” ซึ่งจะควบคุมวาล์วหลักขนาดใหญ่
 • วัสดุที่ใช้ หมายถึง วัสดุที่ใช้ทำวาล์ว โซลินอยด์วาล์วโลหะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง แรงดันสูง หรือสารเคมี โซลินอยด์วาล์วพลาสติกมีน้ำหนักเบา ราคาถูก และติดตั้งง่าย
 • การใช้งาน หมายถึง วัตถุประสงค์ในการใช้งาน โซลินอยด์วาล์วมักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อควบคุมการไหลของของไหล

สรุป

จะเห็นได้ว่าโซลินอยด์วาล์วนั้นมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ การเลือกโซลินอยด์วาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของไหล ขนาดและปริมาณของของไหล แรงดันและอุณหภูมิของของไหล สถานะของการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และงบประมาณ เพื่อให้คุณสามารถดึงประสิทธิภาพของวาล์วชนิดนี้ออกมาได้ดีที่สุดครับ

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567