ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Temperature Gauge

Gallery Image

รหัสสินค้า : TETE , TETK, TEAR
ชื่อภาษาอังกฤษ Temperature Gauge ชื่อภาษาไทย เกจวัดอุณหภูมิ

เป็น Sensor วัดอุณหูมิชนิดหนึ่งที่วัดและแสดงผลผ่านหน้าปัดแสดงผล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทอร์โมมิเตอร์

– แสดงผลแบบปรอท

เป็นการ ขยายตัวของของเหลว, แก็ส หรือโลหะ มาประยุกต์ใช้งาน โดยตัวอย่างของเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ใช้หลักการการขยายตัวของของเหลวที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปคือกระเปาะวัดไข้นั่นเอง
โดยด้านในกระเปาะวัดไข้จะถูกบรรจุด้วยปรอท และเมื่อได้รับความร้อน ปรอทจะมีการขยายตัวตามอุณหภูมิที่ได้รับ ทำให้เราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิของร่างกายได้

ภาพตัวอย่างของเหลวที่มีการขยายตัวจากการได้รับความร้อน

 

– แสดงผลแบบหน้าปัด เป็นการทำงานแบบ Bimetal Bimetal

ส่วนตัววัดอุณหภูมิที่เป็นที่นิยมกันในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะใช้ตัววัดอุณหภูมิที่ทำจากหลักการขยายตัวของโลหะ โดยจะใช้โลหะสองชนิดต่างกันมายึดติดเข้าด้วยกันหรือเราจะเรียกว่า
Bimetal Temperature Gauge โดยค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่แตกต่างกันของโลหะสองชนิดทำเกิดให้การเปลี่ยนรูปเชิงกลของแถบโลหะสองชนิด
 


ภาพตัวอย่างของการขยายตัวของโลหะสองชนิด

จากภาพตัวอย่าง
(a) โลหะสองชนิดก่อนการขยายตัวจากการได้รับความร้อน
(b) การขยายตัวที่ต่างกันของโลหะทั้งสองชนิดหลังจากได้รับความร้อน
(c) เมื่อยึดทั้งสองโลหะเข้าด้วยกันจะเกิดการเปลี่ยนรูปเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ต่างกัน
(d) การเปลี่ยนรูป เมื่อยึดด้านหนึ่งของโลหะไว้

การเลือกใช้งาน Temperature Gauge มีดังนี้

1. Range of  Measurement    คือย่านการวัดว่าต้องการวัดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ เช่น 0-100 °C เป็นต้น หรืออาจเป็นช่วงอุณหภูมิที่ติดลบมาถึงอุณภูมิที่เป็นบวก
2. ขนาดหน้าจอหรือเกจ โดยวัดจาก Diameter ของหน้าจอเกจว่ามีขนาดกี่นิ้ว เช่น 1,2,3,4,5,6 นิ้ว เป็นต้น
3. ความยาวของ Probe ที่จะใช้วัด และ ลักษณะการติดตั้งของ Probe เป็นแกนออกด้านหลังหรือด้านล่าง

– แกน Probe ออกด้านหลัง

– แกน Probe ออกด้านล่าง

4. ขนาดเกลียว ใช้ขนาดเท่าไหร่ 1/2 นิ้ว, 1/4 นิ้ว

5. ต้องการ Contact ในการต่อใช้งานหรือไม่ – Temperature Gauge แบบมี Contact

6. มีรูปแบบของการเดินสายกรณีพื้นที่คับแคบเข้าถึงยาก

 

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567