ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Valve คืออะไร : ทำความเข้าใจพื้นฐานและความสำคัญของวาล์ว

Gallery Image

valve คืออะไร ball valve butterfly valve gate valve globe valve

วาล์วเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหล ก๊าซ และวัสดุอื่นๆ ผ่านท่อและท่อส่ง การทำความเข้าใจพื้นฐานของวาล์วและความสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Valve คืออะไร ประเภท หน้าที่ และอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั่วไป

สารบัญ

 • บทนำ
 • Valve คืออะไร?
 • ประเภทของวาล์ว : Valve Type
  • Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ
  • Globe Valve หรือ โกลบวาล์ว
  • Ball Valve หรือ บอลวาล์ว
  • Butterfly Valve หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ
  • Check Valve หรือ วาล์วกันกลับ
 • สัญลักษณ์วาล์ว(Valve Symbol)
 • ฟังก์ชั่นวาล์ว
  • การแยกตัว
  • ระเบียบข้อบังคับ
  • การป้องกันการไหลย้อนกลับ
  • บรรเทาความดัน
 • อุตสาหกรรมที่ใช้วาล์ว
  • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ
  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมยา
 • การเลือกวัสดุของวาล์ว
 • การบำรุงรักษาและซ่อมแซมวาล์ว
 • การทดสอบและรับรองวาล์ว
 • อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรม
 • บทสรุป
 • คำถามที่พบบ่อย FAQs

บทนำ

วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบอุตสาหกรรมหลายประเภท ใช้เพื่อควบคุมและควบคุมการไหลของของไหล ก๊าซ และวัสดุอื่นๆ ผ่านท่อและท่อส่ง การทำความเข้าใจพื้นฐานของวาล์ว หน้าที่ ประเภท และอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบใดๆ บทความนี้แสดงภาพรวมของวาล์วในอุตสาหกรรม ประเภท หน้าที่ และอุตสาหกรรมที่ใช้วาล์ว

Valve คืออะไร?

วาล์วหรือ Valve เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการควบคุม ควบคุม หรือแยกการไหลของของไหล ก๊าซ และวัสดุอื่นๆ ผ่านท่อ สามารถดำเนินการเปิดและปิดด้วยแรงคนหรือแบบอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประเภทและการใช้งาน วาล์วทำจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง ขึ้นอยู่กับของไหลหรือก๊าซที่ควบคุม อุณหภูมิ และความดัน

ประเภทของวาล์ว : Valve Type

มีวาล์วประเภทต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วาล์วทั่วไปบางประเภท ได้แก่

Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ

Gate Valve ใช้สำหรับควบคุมการเปิด/ปิด อนุญาตหรือปิดกั้นการไหลของของไหลผ่านท่อ ตั้งชื่อตามการออกแบบซึ่งมีจานคล้ายเกทที่เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเปิดหรือปิดวาล์ว มักใช้ในงานที่ต้องการซีลแน่น เช่น ระบบจ่ายน้ำ

valve คืออะไร gate valve

Globe Valve หรือ โกลบวาล์ว

Globe Valve ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหลในท่อ มีรูปร่างเป็นทรงกลมพร้อมปลั๊กแบบเคลื่อนย้ายได้ที่สามารถยกขึ้นหรือลงเพื่อปรับอัตราการไหล โกลบวาล์วมักใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่แม่นยำ เช่น ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

valve คืออะไร globe valve

Ball Valve หรือ บอลวาล์ว

Ball Valve มักใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการเปิด/ปิดอย่างรวดเร็ว พวกมันมีรูปร่างเป็นทรงกลมภายในกลวงซึ่งมีลูกบอลที่มีรูตรงกลาง ลูกบอลจะหมุนเพื่ออนุญาตหรือปิดกั้นการไหลของของเหลวผ่านวาล์ว บอลวาล์วใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี

valve คืออะไร ball valve

Butterfly Valve หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ

Butterfly Valve มีรูปร่างคล้ายแผ่นดิสก์ที่หมุนรอบแกนกลางเพื่อควบคุมการไหลของของไหล ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหลและมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

valve คืออะไร butterfly valve

Check Valve หรือ วาล์วกันกลับ

Check valve ใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลผ่านท่อ ช่วยให้ของไหลไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหล เช็ควาล์วมักใช้ในงานที่มีการไหลย้อนกลับของของไหลอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือปนเปื้อนได้

valve คืออะไร gate valve

สัญลักษณ์วาล์ว(Valve Symbol)

สัญลักษณ์วาล์ว คือ การแสดงกราฟิกมาตรฐานที่ใช้ในภาพวาดทางเทคนิค แผนผัง และไดอะแกรมเพื่อระบุการมีอยู่และประเภทของวาล์ว ช่วยให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เข้าใจโครงร่างระบบและวิธีการเชื่อมต่อระหว่างวาล์วได้อย่างง่ายดาย โดยภาพด้านล่างนี้คือสัญลักษณ์ของวาล์วแต่ละประเภทที่มักพบใน P&IDs(Piping and Instrumentation Diagrams)
valve symbol
valve symbol

ฟังก์ชั่นวาล์ว

วาล์วมีหน้าที่หลากหลายในงานอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับประเภทและการใช้งาน หน้าที่ทั่วไปบางประการของวาล์วคือ:

 1. การแยกตัว : วาล์วใช้เพื่อแยกส่วนของท่อหรืออุปกรณ์ระหว่างการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการหยุดทำงาน เมื่อปิดวาล์ว การไหลของของไหลหรือก๊าซจะหยุดลง ทำให้ระบบทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วาล์วแยกส่วนมักใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี และโรงบำบัดน้ำ
 2. ระเบียบและมาตรฐาน : วาล์วใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหลของของไหลหรือก๊าซผ่านท่อหรืออุปกรณ์ ด้วยการปรับตำแหน่งของวาล์ว อัตราการไหลสามารถเพิ่มหรือลดเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบ วาล์วควบคุมมักใช้ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยา
 3. การป้องกันการไหลย้อนกลับ : วาล์วถูกใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลวหรือก๊าซในท่อ การไหลย้อนกลับอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือความเสียหายต่อระบบ และมีการใช้วาล์วเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลยังคงอยู่ในทิศทางเดียว วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับมักใช้ในโรงบำบัดน้ำ โรงงานเคมี และโรงงานแปรรูปอาหาร
 4. ระบายความดันส่วนเกิน : วาล์วใช้เพื่อลดแรงดันส่วนเกินในท่อหรืออุปกรณ์ โดยการเปิดวาล์ว ความดันส่วนเกินจะถูกปล่อยออกมา เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ วาล์วระบายแรงดันมักใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี และโรงงานผลิต

อุตสาหกรรมที่ใช้วาล์ว

วาล์วใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:

 1. อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ : อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซใช้วาล์วในการขุดเจาะ การขนส่งทางท่อ และโรงงานแปรรูป วาล์วใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซผ่านท่อ ควบคุมแรงดัน และแยกอุปกรณ์ระหว่างการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
 2. อุตสาหกรรมเคมี : อุตสาหกรรมเคมีใช้วาล์วในการผลิตและแปรรูปสารเคมีต่างๆ วาล์วใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของสารเคมี ควบคุมแรงดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ
 3. อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำใช้วาล์วในโรงกรองน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย และระบบจำหน่าย วาล์วใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ควบคุมแรงดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ
 4. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใช้วาล์วในการผลิตและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วาล์วใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหลของส่วนผสม ควบคุมความดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ
 5. อุตสาหกรรมยา : อุตสาหกรรมยาใช้วาล์วในการผลิตและการแปรรูปยาและเวชภัณฑ์ วาล์วใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหลของส่วนผสม ควบคุมความดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ

การเลือกวัสดุของวาล์ว

การเลือกวัสดุสำหรับวาล์วมีความสำคัญต่อความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของระบบ วาล์วทำจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง ขึ้นอยู่กับของไหลหรือก๊าซที่ควบคุม อุณหภูมิ และความดัน ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้ทางเคมี ช่วงอุณหภูมิ และอัตราความดัน เมื่อเลือกวัสดุวาล์วที่เหมาะสม

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมวาล์ว

วาล์วต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด การทำความสะอาด การหล่อลื่น และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรออย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการรั่วไหล การปนเปื้อน และความล้มเหลวของระบบ ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวาล์วหากมีร่องรอยการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหาย การตรวจสอบว่าวาล์วหรือระบบเสียหายอาจสังเกตุความผิดปกติจากแรงดันที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ Pressure Gauge เป็นเครื่องมือ หรือ ตรวจสอบจากเช็คลิสต์การบำรุงรักษาตามมาตรฐานของโรงงานนั้น ๆ

การทดสอบและรับรองวาล์ว

วาล์วต้องได้รับการทดสอบและรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับอุตสาหกรรม ขั้นตอนการทดสอบ เช่น การทดสอบแรงดัน การทดสอบการรั่วไหล และการทดสอบการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานออกใบรับรอง เช่น API, ASME และ ISO ให้การรับรองสำหรับวาล์วที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรม

อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรมคาดว่าจะขับเคลื่อนโดยความต้องการระบบอัตโนมัติและดิจิทัล การใช้สมาร์ทวาล์วซึ่งสามารถควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกลได้เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ วาล์วอัจฉริยะสามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวาล์ว ช่วยให้สามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้ นอกจากนี้ คาดว่าการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในการผลิตวาล์วจะเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนวาล์วที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้เอง

บทสรุป

วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแยกส่วน การควบคุม การป้องกันการไหลย้อนกลับ และการลดแรงดัน การเลือกวัสดุ การบำรุงรักษา และการรับรองวาล์วมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบอัตโนมัติและการแปลงเป็นดิจิทัล อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรมคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้วาล์วอัจฉริยะและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • Gate Valve กับ Ball Valve ต่างกันอย่างไร? :
  วาล์วประตูน้ำ(Gate Valve)ทำงานโดยการยกประตูหรือลิ่มออกจากเส้นทางของของไหลหรือก๊าซ ในขณะที่บอลวาล์วทำงานโดยการหมุนลูกบอลที่มีรูในนั้นเพื่อควบคุมการไหล
 • คุณจะเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร? :
  การเลือกวาล์วที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของไหลหรือก๊าซที่ถูกควบคุม อุณหภูมิและความดันของระบบ และอัตราการไหลที่ต้องการ
 • วัสดุทั่วไปที่ใช้ในการผลิตวาล์วคืออะไร? :
  วัสดุของวาล์วอาจรวมถึงโลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง โดยการเลือกขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ
 • ควรบำรุงรักษาและตรวจสอบวาล์วบ่อยแค่ไหน? :
  ควรบำรุงรักษาและตรวจสอบวาล์วอย่างสม่ำเสมอ โดยความถี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพการใช้งานและประเภทของวาล์ว
 • ข้อดีของการใช้สมาร์ทวาล์วในอุตสาหกรรมคืออะไร?:
  วาล์วอัจฉริยะให้ข้อมูลตามเวลาจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวาล์ว ทำให้สามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาและปรับระบบให้เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน
 • วาล์วกับเกจวัดแรงดันจำเป็นต้องใช้คู่กันหรือไม่?:
  เกจวัดแรงดันจัดเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่จำเป็นต้องมีอยู่ในระบบวาล์ว เพราะสามารถตรวจสอบและป้องกันแรงดันส่วนเกินในระบบ

สินค้าหมวด Valve ทั้งหมดของเรา

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567