ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Valve คืออะไร : ทำความเข้าใจพื้นฐานและความสำคัญของวาล์ว

valve คืออะไร ball valve butterfly valve gate valve globe valve

valve คืออะไร ball valve butterfly valve gate valve globe valve

วาล์วเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหล ก๊าซ และวัสดุอื่นๆ ผ่านท่อและท่อส่ง การทำความเข้าใจพื้นฐานของวาล์วและความสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Valve คืออะไร ประเภท หน้าที่ และอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั่วไป

สารบัญ

 • บทนำ
 • Valve คืออะไร?
 • ประเภทของวาล์ว : Valve Type
  • Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ
  • Globe Valve หรือ โกลบวาล์ว
  • Ball Valve หรือ บอลวาล์ว
  • Butterfly Valve หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ
  • Check Valve หรือ วาล์วกันกลับ
 • สัญลักษณ์วาล์ว(Valve Symbol)
 • ฟังก์ชั่นวาล์ว
  • การแยกตัว
  • ระเบียบข้อบังคับ
  • การป้องกันการไหลย้อนกลับ
  • บรรเทาความดัน
 • อุตสาหกรรมที่ใช้วาล์ว
  • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
  • อุตสาหกรรมเคมี
  • อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ
  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมยา
 • การเลือกวัสดุของวาล์ว
 • การบำรุงรักษาและซ่อมแซมวาล์ว
 • การทดสอบและรับรองวาล์ว
 • อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรม
 • บทสรุป
 • คำถามที่พบบ่อย FAQs

บทนำ

วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบอุตสาหกรรมหลายประเภท ใช้เพื่อควบคุมและควบคุมการไหลของของไหล ก๊าซ และวัสดุอื่นๆ ผ่านท่อและท่อส่ง การทำความเข้าใจพื้นฐานของวาล์ว หน้าที่ ประเภท และอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบใดๆ บทความนี้แสดงภาพรวมของวาล์วในอุตสาหกรรม ประเภท หน้าที่ และอุตสาหกรรมที่ใช้วาล์ว

Valve คืออะไร?

วาล์วหรือ Valve เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ในการควบคุม ควบคุม หรือแยกการไหลของของไหล ก๊าซ และวัสดุอื่นๆ ผ่านท่อ สามารถดำเนินการเปิดและปิดด้วยแรงคนหรือแบบอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประเภทและการใช้งาน วาล์วทำจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง ขึ้นอยู่กับของไหลหรือก๊าซที่ควบคุม อุณหภูมิ และความดัน

ประเภทของวาล์ว : Valve Type

มีวาล์วประเภทต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม แต่ละประเภทมีการออกแบบและการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วาล์วทั่วไปบางประเภท ได้แก่

Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ

Gate Valve ใช้สำหรับควบคุมการเปิด/ปิด อนุญาตหรือปิดกั้นการไหลของของไหลผ่านท่อ ตั้งชื่อตามการออกแบบซึ่งมีจานคล้ายเกทที่เลื่อนขึ้นและลงเพื่อเปิดหรือปิดวาล์ว มักใช้ในงานที่ต้องการซีลแน่น เช่น ระบบจ่ายน้ำ

valve คืออะไร gate valve

Globe Valve หรือ โกลบวาล์ว

Globe Valve ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหลในท่อ มีรูปร่างเป็นทรงกลมพร้อมปลั๊กแบบเคลื่อนย้ายได้ที่สามารถยกขึ้นหรือลงเพื่อปรับอัตราการไหล โกลบวาล์วมักใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลที่แม่นยำ เช่น ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

valve คืออะไร globe valve

Ball Valve หรือ บอลวาล์ว

Ball Valve มักใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการเปิด/ปิดอย่างรวดเร็ว พวกมันมีรูปร่างเป็นทรงกลมภายในกลวงซึ่งมีลูกบอลที่มีรูตรงกลาง ลูกบอลจะหมุนเพื่ออนุญาตหรือปิดกั้นการไหลของของเหลวผ่านวาล์ว บอลวาล์วใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี

valve คืออะไร ball valve

Butterfly Valve หรือ วาล์วปีกผีเสื้อ

Butterfly Valve มีรูปร่างคล้ายแผ่นดิสก์ที่หมุนรอบแกนกลางเพื่อควบคุมการไหลของของไหล ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหลและมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

valve คืออะไร butterfly valve

Check Valve หรือ วาล์วกันกลับ

Check valve ใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลผ่านท่อ ช่วยให้ของไหลไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหล เช็ควาล์วมักใช้ในงานที่มีการไหลย้อนกลับของของไหลอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือปนเปื้อนได้

valve คืออะไร gate valve

สัญลักษณ์วาล์ว(Valve Symbol)

สัญลักษณ์วาล์ว คือ การแสดงกราฟิกมาตรฐานที่ใช้ในภาพวาดทางเทคนิค แผนผัง และไดอะแกรมเพื่อระบุการมีอยู่และประเภทของวาล์ว ช่วยให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เข้าใจโครงร่างระบบและวิธีการเชื่อมต่อระหว่างวาล์วได้อย่างง่ายดาย โดยภาพด้านล่างนี้คือสัญลักษณ์ของวาล์วแต่ละประเภทที่มักพบใน P&IDs(Piping and Instrumentation Diagrams)
valve symbol
valve symbol

ฟังก์ชั่นวาล์ว

วาล์วมีหน้าที่หลากหลายในงานอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับประเภทและการใช้งาน หน้าที่ทั่วไปบางประการของวาล์วคือ:

 1. การแยกตัว : วาล์วใช้เพื่อแยกส่วนของท่อหรืออุปกรณ์ระหว่างการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการหยุดทำงาน เมื่อปิดวาล์ว การไหลของของไหลหรือก๊าซจะหยุดลง ทำให้ระบบทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ วาล์วแยกส่วนมักใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี และโรงบำบัดน้ำ
 2. ระเบียบและมาตรฐาน : วาล์วใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหลของของไหลหรือก๊าซผ่านท่อหรืออุปกรณ์ ด้วยการปรับตำแหน่งของวาล์ว อัตราการไหลสามารถเพิ่มหรือลดเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบ วาล์วควบคุมมักใช้ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมยา
 3. การป้องกันการไหลย้อนกลับ : วาล์วถูกใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลวหรือก๊าซในท่อ การไหลย้อนกลับอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือความเสียหายต่อระบบ และมีการใช้วาล์วเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลยังคงอยู่ในทิศทางเดียว วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับมักใช้ในโรงบำบัดน้ำ โรงงานเคมี และโรงงานแปรรูปอาหาร
 4. ระบายความดันส่วนเกิน : วาล์วใช้เพื่อลดแรงดันส่วนเกินในท่อหรืออุปกรณ์ โดยการเปิดวาล์ว ความดันส่วนเกินจะถูกปล่อยออกมา เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบ วาล์วระบายแรงดันมักใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี และโรงงานผลิต

อุตสาหกรรมที่ใช้วาล์ว

วาล์วใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:

 1. อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ : อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซใช้วาล์วในการขุดเจาะ การขนส่งทางท่อ และโรงงานแปรรูป วาล์วใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซผ่านท่อ ควบคุมแรงดัน และแยกอุปกรณ์ระหว่างการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
 2. อุตสาหกรรมเคมี : อุตสาหกรรมเคมีใช้วาล์วในการผลิตและแปรรูปสารเคมีต่างๆ วาล์วใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของสารเคมี ควบคุมแรงดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ
 3. อุตสาหกรรมบำบัดน้ำ : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำใช้วาล์วในโรงกรองน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย และระบบจำหน่าย วาล์วใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ควบคุมแรงดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ
 4. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มใช้วาล์วในการผลิตและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วาล์วใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหลของส่วนผสม ควบคุมความดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ
 5. อุตสาหกรรมยา : อุตสาหกรรมยาใช้วาล์วในการผลิตและการแปรรูปยาและเวชภัณฑ์ วาล์วใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหลของส่วนผสม ควบคุมความดัน และป้องกันการปนเปื้อนของระบบ

การเลือกวัสดุของวาล์ว

การเลือกวัสดุสำหรับวาล์วมีความสำคัญต่อความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของระบบ วาล์วทำจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง ขึ้นอยู่กับของไหลหรือก๊าซที่ควบคุม อุณหภูมิ และความดัน ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้ทางเคมี ช่วงอุณหภูมิ และอัตราความดัน เมื่อเลือกวัสดุวาล์วที่เหมาะสม

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมวาล์ว

วาล์วต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด การทำความสะอาด การหล่อลื่น และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรออย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการรั่วไหล การปนเปื้อน และความล้มเหลวของระบบ ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวาล์วหากมีร่องรอยการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหาย การตรวจสอบว่าวาล์วหรือระบบเสียหายอาจสังเกตุความผิดปกติจากแรงดันที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ Pressure Gauge เป็นเครื่องมือ หรือ ตรวจสอบจากเช็คลิสต์การบำรุงรักษาตามมาตรฐานของโรงงานนั้น ๆ

การทดสอบและรับรองวาล์ว

วาล์วต้องได้รับการทดสอบและรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับอุตสาหกรรม ขั้นตอนการทดสอบ เช่น การทดสอบแรงดัน การทดสอบการรั่วไหล และการทดสอบการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วทำงานได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานออกใบรับรอง เช่น API, ASME และ ISO ให้การรับรองสำหรับวาล์วที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรม

อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรมคาดว่าจะขับเคลื่อนโดยความต้องการระบบอัตโนมัติและดิจิทัล การใช้สมาร์ทวาล์วซึ่งสามารถควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกลได้เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ วาล์วอัจฉริยะสามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวาล์ว ช่วยให้สามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้ นอกจากนี้ คาดว่าการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในการผลิตวาล์วจะเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนวาล์วที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้เอง

บทสรุป

วาล์วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแยกส่วน การควบคุม การป้องกันการไหลย้อนกลับ และการลดแรงดัน การเลือกวัสดุ การบำรุงรักษา และการรับรองวาล์วมีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบอัตโนมัติและการแปลงเป็นดิจิทัล อนาคตของวาล์วในอุตสาหกรรมคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้วาล์วอัจฉริยะและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • Gate Valve กับ Ball Valve ต่างกันอย่างไร? :
  วาล์วประตูน้ำ(Gate Valve)ทำงานโดยการยกประตูหรือลิ่มออกจากเส้นทางของของไหลหรือก๊าซ ในขณะที่บอลวาล์วทำงานโดยการหมุนลูกบอลที่มีรูในนั้นเพื่อควบคุมการไหล
 • คุณจะเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะได้อย่างไร? :
  การเลือกวาล์วที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของไหลหรือก๊าซที่ถูกควบคุม อุณหภูมิและความดันของระบบ และอัตราการไหลที่ต้องการ
 • วัสดุทั่วไปที่ใช้ในการผลิตวาล์วคืออะไร? :
  วัสดุของวาล์วอาจรวมถึงโลหะ พลาสติก เซรามิก และยาง โดยการเลือกขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ
 • ควรบำรุงรักษาและตรวจสอบวาล์วบ่อยแค่ไหน? :
  ควรบำรุงรักษาและตรวจสอบวาล์วอย่างสม่ำเสมอ โดยความถี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพการใช้งานและประเภทของวาล์ว
 • ข้อดีของการใช้สมาร์ทวาล์วในอุตสาหกรรมคืออะไร?:
  วาล์วอัจฉริยะให้ข้อมูลตามเวลาจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวาล์ว ทำให้สามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาและปรับระบบให้เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน
 • วาล์วกับเกจวัดแรงดันจำเป็นต้องใช้คู่กันหรือไม่?:
  เกจวัดแรงดันจัดเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่จำเป็นต้องมีอยู่ในระบบวาล์ว เพราะสามารถตรวจสอบและป้องกันแรงดันส่วนเกินในระบบ

สินค้าหมวด Valve ทั้งหมดของเรา

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567