ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valve) คืออะไร มีกี่ประเภทและสาเหตุที่ควรใช้

Gallery Image

โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valves) คืออุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นวาล์วปิดเปิดเพื่อควบคุมการไหลของของไหล เช่น ของเหลวหรือก๊าซ ผ่านท่อ ประกอบด้วยขดลวดที่เรียกว่าโซลินอยด์ โดยจะสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน สนามแม่เหล็กนี้ดึงดูดลูกสูบหรือกระดองที่เคลื่อนที่ได้ภายในโซลินอยด์ ทำให้มันเคลื่อนที่และเปิดหรือปิดกลไกวาล์ว

ประเภทของโซลินอยด์วาล์วมีหลากหลายชนิดและมีข้อมูลจำเพาะที่ต้องเลือกเช่น ไฟ 220v, 12v หรือ 24v ขนาดของโซลินอยด์วาล์ว ตั้งแต่ 1 นิ้ว, 2 นิ้ว ซึ่งในตลาดมียี่ห้อโซลินอยด์วาล์วให้เลือกมากมาย เช่น parker, asco หรือ klqd โดยแต่ละแบรนด์ก็ฒีราคาที่แตกต่างกัน บทความนี้ปาโก้จึงจะพาไปรู้จักวาล์วชนิดนี้พร้อมอธิบายวิธีการทำงาน ประเภท และสาเหตุว่าทำไมจึงควรเลือกใช้โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วทำงานอย่างไร ?

โซลินอยด์วาล์วทำงานโดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กเพื่อดึงลูกสูบเข้าหาโซลินอยด์เผื่อให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว เมื่อตัดพลังงานลูกสูบจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมทำให้ให้วาล์วปิดกั้นและหยุดการไหลนั่นเอง

ตัวอย่างการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการทำงานของโซลินอยด์วาล์วเมื่อมีพลังงาน

 

โซลินอยด์วาล์วมีกี่ประเภท ?

โซลินอยด์วาล์วสามารถแยกออกเป็นประเภทต่างๆ โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปในการจำแนกประเภทของโซลินอยด์วาล์ว

แบ่งตามฟังก์ชั่นวาล์ว(Function)

สามารถจำแนกตามฟังก์ชั่นหรือสถานะเริ่มต้นโดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • วาล์วปกติปิด (NC): วาล์วเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่โซลินอยด์ พวกมันจะเปิดขึ้นเมื่อกระแสถูกเปิดใช้งาน ทำให้ของเหลวไหลได้
 • วาล์วปกติเปิด (NO): วาล์วเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งเปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่โซลินอยด์ ปิดเมื่อกระแสไฟทำงาน หยุดการไหลของของไหล

  สถานะปกติเปิดและปกติปิดของโซลินอยด์วาล์ว
  ภาพที่ 2 ตัวอย่างสถานะ NO และ NC

แบ่งตามจำนวนพอร์ต(Port)

โซลินอยด์วาล์วสามารถจัดประเภทตามจำนวนพอร์ตที่มีสำหรับควบคุมการไหลของของไหล ประเภทที่พบมากที่สุด ได้แก่ :

 • แบบสองทาง: วาล์วเหล่านี้มีพอร์ตสองพอร์ต โดยทั่วไปคือทางเข้าและทางออก ทำให้สามารถควบคุมการเปิด/ปิดการไหลของของไหลได้
 • แบบสามทาง: วาล์วเหล่านี้มีพอร์ตสามพอร์ต โดยทั่วไปจะมีทางเข้าหนึ่งช่องและสองช่องออก (หรือกลับกัน) สามารถใช้สำหรับเปลี่ยนถ่ายหรือผสมของเหลว
 • แบบสี่ทาง: วาล์วเหล่านี้มีพอร์ตสี่พอร์ต โดยทั่วไปแล้วจะมีทางเข้าสองทางและทางออกสองทาง มักใช้ในงานที่ต้องสลับทิศทางของของไหลระหว่างสองวงจรแยกกัน

แบ่งตามแรงดันไฟฟ้า(Volt)

โซลินอยด์วาล์วสามารถจัดประเภทตามแรงดันไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการทำงาน ความต้องการแรงดันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโซลินอยด์วาล์วสำหรับการใช้งานเฉพาะ ตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าทั่วไปสำหรับโซลินอยด์วาล์วประกอบด้วย:

 • แรงดันไฟฟ้าต่ำ: โซลินอยด์วาล์วที่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 3V ถึง 24V วาล์วเหล่านี้มักใช้ในการใช้งานที่ใช้พลังงานต่ำหรือระบบที่ใช้แบตเตอรี่
 • แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: โซลินอยด์วาล์วออกแบบมาเพื่อทำงานที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่พบได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เช่น 24V, 110V หรือ 220V วาล์วเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายและพร้อมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
 • ไฟฟ้าแรงสูง: โซลินอยด์วาล์วที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า โดยทั่วไปจะสูงกว่า 220V วาล์วเหล่านี้มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ต้องการกำลังไฟสูงหรือเมื่อระบบทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูง

ความต้องการแรงดันไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์วขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการออกแบบ ข้อมูลจำเพาะของคอยล์ และการใช้งานที่ต้องการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโซลินอยด์วาล์วตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเสียหาย

เมื่อเลือกโซลินอยด์วาล์ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความพร้อมใช้งานของแรงดันไฟฟ้าและความเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าที่จ่ายกำลังให้วาล์ว นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้า เช่น การเดินสายที่เหมาะสม การหลอมรวม และการป้องกันวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าโซลินอยด์วาล์วทำงานอย่างปลอดภัยภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ทำไมเราจึงเลือกใช้โซลินอยด์วาล์ว?

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้โซลินอยด์วาล์วเพราะสามารถเชื่อมต่อวาล์วไปยังอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือออกแบบให้เป็นวาล์วอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเปิดปิดวาล์วโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรอีกด้วย

ทำไมต้องใช้โซลินอยด์วาล์ว
ภาพที่ 3 ประโยชน์ของการใช้โซลินอยด์วาล์ว

หากคุณกำลังมองหาโซลินอยด์วาล์วสามารถดูยี่ห้อทั้งหมดได้ที่นี่ : Solenoid Valve – ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง (pakoengineering.com)

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สรุปแล้วโซลินอยด์วาล์วก็คือประเภทของวาล์วอีกชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่เปิดหรือปิดกั้นของไหลในท่อ แต่มีความแตกต่างกับวาล์วชนิดอื่น ๆ คือใช้ไฟฟ้าในการสั่งการ อีกทั้งยังสามารถหรือควบคุมจากระยะไกลได้ แต่ก็จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าหรือคอนโทรลเลอร์ด้วยนั่นเองครับ

ภาพประกอบ : The Engineering Mindset

สินค้าประเภท Solenoid Valve ทั้งหมด

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567