ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valve) คืออะไร มีกี่ประเภทและสาเหตุที่ควรใช้

โซลินอยด์วาล์ว solenoid valve feature

โซลินอยด์วาล์ว(Solenoid Valves) คืออุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นวาล์วปิดเปิดเพื่อควบคุมการไหลของของไหล เช่น ของเหลวหรือก๊าซ ผ่านท่อ ประกอบด้วยขดลวดที่เรียกว่าโซลินอยด์ โดยจะสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน สนามแม่เหล็กนี้ดึงดูดลูกสูบหรือกระดองที่เคลื่อนที่ได้ภายในโซลินอยด์ ทำให้มันเคลื่อนที่และเปิดหรือปิดกลไกวาล์ว

ประเภทของโซลินอยด์วาล์วมีหลากหลายชนิดและมีข้อมูลจำเพาะที่ต้องเลือกเช่น ไฟ 220v, 12v หรือ 24v ขนาดของโซลินอยด์วาล์ว ตั้งแต่ 1 นิ้ว, 2 นิ้ว ซึ่งในตลาดมียี่ห้อโซลินอยด์วาล์วให้เลือกมากมาย เช่น parker, asco หรือ klqd โดยแต่ละแบรนด์ก็ฒีราคาที่แตกต่างกัน บทความนี้ปาโก้จึงจะพาไปรู้จักวาล์วชนิดนี้พร้อมอธิบายวิธีการทำงาน ประเภท และสาเหตุว่าทำไมจึงควรเลือกใช้โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วทำงานอย่างไร ?

โซลินอยด์วาล์วทำงานโดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กเพื่อดึงลูกสูบเข้าหาโซลินอยด์เผื่อให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว เมื่อตัดพลังงานลูกสูบจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมทำให้ให้วาล์วปิดกั้นและหยุดการไหลนั่นเอง

ตัวอย่างการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการทำงานของโซลินอยด์วาล์วเมื่อมีพลังงาน

 

โซลินอยด์วาล์วมีกี่ประเภท ?

โซลินอยด์วาล์วสามารถแยกออกเป็นประเภทต่างๆ โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไปในการจำแนกประเภทของโซลินอยด์วาล์ว

แบ่งตามฟังก์ชั่นวาล์ว(Function)

สามารถจำแนกตามฟังก์ชั่นหรือสถานะเริ่มต้นโดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • วาล์วปกติปิด (NC): วาล์วเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่โซลินอยด์ พวกมันจะเปิดขึ้นเมื่อกระแสถูกเปิดใช้งาน ทำให้ของเหลวไหลได้
 • วาล์วปกติเปิด (NO): วาล์วเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งเปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายไปที่โซลินอยด์ ปิดเมื่อกระแสไฟทำงาน หยุดการไหลของของไหล

  สถานะปกติเปิดและปกติปิดของโซลินอยด์วาล์ว
  ภาพที่ 2 ตัวอย่างสถานะ NO และ NC

แบ่งตามจำนวนพอร์ต(Port)

โซลินอยด์วาล์วสามารถจัดประเภทตามจำนวนพอร์ตที่มีสำหรับควบคุมการไหลของของไหล ประเภทที่พบมากที่สุด ได้แก่ :

 • แบบสองทาง: วาล์วเหล่านี้มีพอร์ตสองพอร์ต โดยทั่วไปคือทางเข้าและทางออก ทำให้สามารถควบคุมการเปิด/ปิดการไหลของของไหลได้
 • แบบสามทาง: วาล์วเหล่านี้มีพอร์ตสามพอร์ต โดยทั่วไปจะมีทางเข้าหนึ่งช่องและสองช่องออก (หรือกลับกัน) สามารถใช้สำหรับเปลี่ยนถ่ายหรือผสมของเหลว
 • แบบสี่ทาง: วาล์วเหล่านี้มีพอร์ตสี่พอร์ต โดยทั่วไปแล้วจะมีทางเข้าสองทางและทางออกสองทาง มักใช้ในงานที่ต้องสลับทิศทางของของไหลระหว่างสองวงจรแยกกัน

แบ่งตามแรงดันไฟฟ้า(Volt)

โซลินอยด์วาล์วสามารถจัดประเภทตามแรงดันไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการทำงาน ความต้องการแรงดันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกโซลินอยด์วาล์วสำหรับการใช้งานเฉพาะ ตัวเลือกแรงดันไฟฟ้าทั่วไปสำหรับโซลินอยด์วาล์วประกอบด้วย:

 • แรงดันไฟฟ้าต่ำ: โซลินอยด์วาล์วที่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 3V ถึง 24V วาล์วเหล่านี้มักใช้ในการใช้งานที่ใช้พลังงานต่ำหรือระบบที่ใช้แบตเตอรี่
 • แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน: โซลินอยด์วาล์วออกแบบมาเพื่อทำงานที่แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่พบได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เช่น 24V, 110V หรือ 220V วาล์วเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายและพร้อมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
 • ไฟฟ้าแรงสูง: โซลินอยด์วาล์วที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า โดยทั่วไปจะสูงกว่า 220V วาล์วเหล่านี้มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ต้องการกำลังไฟสูงหรือเมื่อระบบทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูง

ความต้องการแรงดันไฟฟ้าของโซลินอยด์วาล์วขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการออกแบบ ข้อมูลจำเพาะของคอยล์ และการใช้งานที่ต้องการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโซลินอยด์วาล์วตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเสียหาย

เมื่อเลือกโซลินอยด์วาล์ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความพร้อมใช้งานของแรงดันไฟฟ้าและความเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าที่จ่ายกำลังให้วาล์ว นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้า เช่น การเดินสายที่เหมาะสม การหลอมรวม และการป้องกันวงจร เพื่อให้แน่ใจว่าโซลินอยด์วาล์วทำงานอย่างปลอดภัยภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ทำไมเราจึงเลือกใช้โซลินอยด์วาล์ว?

สาเหตุที่คนส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้โซลินอยด์วาล์วเพราะสามารถเชื่อมต่อวาล์วไปยังอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล หรือออกแบบให้เป็นวาล์วอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเปิดปิดวาล์วโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรอีกด้วย

ทำไมต้องใช้โซลินอยด์วาล์ว
ภาพที่ 3 ประโยชน์ของการใช้โซลินอยด์วาล์ว

หากคุณกำลังมองหาโซลินอยด์วาล์วสามารถดูยี่ห้อทั้งหมดได้ที่นี่ : Solenoid Valve – ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง (pakoengineering.com)

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สรุปแล้วโซลินอยด์วาล์วก็คือประเภทของวาล์วอีกชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่เปิดหรือปิดกั้นของไหลในท่อ แต่มีความแตกต่างกับวาล์วชนิดอื่น ๆ คือใช้ไฟฟ้าในการสั่งการ อีกทั้งยังสามารถหรือควบคุมจากระยะไกลได้ แต่ก็จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าหรือคอนโทรลเลอร์ด้วยนั่นเองครับ

ภาพประกอบ : The Engineering Mindset

สินค้าประเภท Solenoid Valve ทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567