ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

upvc vs pvc

uPVC กับ PVC ต่างกันอย่างไร ?

มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับพลาสติก uPVC และ PVC บ้างก็ว่าเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันแต่เรียกคนละชื่อ บ้างก็ว่า uPVC ไม่ใช่พลาสติก ในบทความนี้ PAKO จะมาอธิบายว่า uPVC กับ PVC คืออะไร

Read More »
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-purchasing

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการนำส่ง

Read More »

Knowledge | มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน หรือ Flange Standard รวมถึงประเภท ขนาด วัสดุ และข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในท่อและภาชนะรับความดัน มาตรฐานของหน้าแปลน มีทั้งหมด 3 มาตรฐานดังนี้ 1. ANSI (American

Read More »

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับงาน

เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กรและบุคคลภายนอก Above Ground บนดิน Accuracy ความเที่ยงตรง Acrylic อะคริลิก Actuator หัวขับ ขับเคลื่อน Adjust ปรับ,ปรับเปลี่ยน Air

Read More »

Knowledge | โซลินอยด์วาล์วกับสถานะปกติเปิด(NO)และสถานะปกติปิด(NC)

โซลินอยด์วาล์วกับสถานะ NO(Normally Open) และ NC(Normally Closed) สถานะ NO/NC คืออะไร ? สถานะ NO/NC ของระบบไฟฟ้าและระบบวาล์วจำเป็นต้องแยกจากกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายในระบบวาล์วเท่านั้น NO

Read More »

ตารางแปลงหน่วยวัดอัตราการไหล

*** เพื่อใช้ในการสื่อสาร การอ่านค่าหรือแปลงค่า ให้มีความเข้าใจในสิ่งเดียวกัน ตารางหน่วยวัดอัตราการไหล ( Unit Flow Rate) เทียบกับหน่วย 1 LPM ลิงค์แปลงหน่วยคลิก การคำนวณแปลงหน่วย 10

Read More »
มาตรฐาน-iso5211-standard-installation

มาตรฐาน ISO5211 (จุดเชื่อมติดระหว่างวาล์วและหัวขับ)

มาตรฐาน ISO5211 คืออะไร ?  มาตรฐาน ISO5211 คือมาตรฐานยุโรป ที่กำหนดระยะต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการติดตั้ง(Mounting) หัวขับ(Actuator)และวาล์ว(Valve)เข้าด้วยกัน รายละเอียดของมาตรฐาน ISO5211 จะบ่งบอกระยะ(Dimention)ที่สำคัญไว้ เช่น ระยะห่างระหว่างรูร้อยน็อต ขนาดน็อต เป็นต้น เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือแม้แต่ผู้ซื้อ สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม โดยมาตรฐานนี้ได้กำหนดค่าเพื่ออธิบายรายละเอียดเหล่านี้ด้วยอักษร “F” ตามด้วยค่า เช่น F3 F5 F16   สำหรับวาล์วที่มี ISO5211 มักจะพบในวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อใส่กับหัวขับโดยตรง สังเกตได้จากชื่อของวาล์ว ยกตัวอย่างเช่น Ball Valve Direct Mount และ Butterfly Valve Bare Shaft หากในสเปคสินค้าไม่ได้ระบุค่า F เอาไว้ ผู้ใช้สามารถวัดระยะจริงแล้วเทียบกับตารางมาตรฐานได้  ทั้งนี้นอกจากการดูระยะจากมาตรฐาน ISO5211 แล้วยังมีปัจจัยสำคัญอย่างค่าทอร์ค(Torque) รูปแบบการทำงานของหัวขับที่มีทั้งแบบ Double Acting, Single Acting ซึ่งจำเป็นต้องทราบก่อนการเลือกซื้อ คลิกที่นี่อ่านบทความเกี่ยวกับค่าทอร์ค  ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO5211  ประโยชน์ของ ISO5211 คือการที่ผู้ใช้สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่มีระยะร้อยน็อตตรงกันได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งและลดต้นทุนที่อาจเกิดจากการดัดแปลง ทั้งยังช่วยให้การบำรุงรักษา

Read More »
upvc vs pvc

uPVC กับ PVC ต่างกันอย่างไร ?

มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับพลาสติก uPVC และ PVC บ้างก็ว่าเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันแต่เรียกคนละชื่อ บ้างก็ว่า uPVC ไม่ใช่พลาสติก ในบทความนี้ PAKO จะมาอธิบายว่า uPVC กับ PVC คืออะไร ต่างกันอย่างไร และพลาสติกทั้ง 2 ชนิดนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง ทำความเข้าใจความหมายของ uPVC กับ PVC PVC คืออะไร

Read More »
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-purchasing

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง การดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุ และ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขาย และการนำส่ง ณ สถานที่ ถูกต้อง เป็นจัดซื้อ ต้องทำอะไรบ้าง? ในทุกธุรกิจผลกำไรมาจากส่วนต่างของรายได้กับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดซื้อจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เพราะหน้าที่หลักของจัดซื้อคือ จัดหา สินค้าและบริการ

Read More »

Knowledge | วัสดุพื้นฐาน

วัสดุที่ทำจากโลหะ (Metal Material) – Cast Iron = เหล็กหล่อ – Cast Steel  = เหล็กกล้า – Carbon Steel   = เหล็กกล้า – Ductile Iron  = เหล็กหล่อเหนียว – Stainless 304 =

Read More »

Knowledge | มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน หรือ Flange Standard รวมถึงประเภท ขนาด วัสดุ และข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในท่อและภาชนะรับความดัน มาตรฐานของหน้าแปลน มีทั้งหมด 3 มาตรฐานดังนี้ 1. ANSI (American National Standard Institute) เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) หน้าแปลนจะมีความสามารถในการทนแรงดันที่แตกต่างกันโดยมาตรฐาน ANSI จะใช้หน่วย PSI เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

Read More »

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับงาน

เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กรและบุคคลภายนอก Above Ground บนดิน Accuracy ความเที่ยงตรง Acrylic อะคริลิก Actuator หัวขับ ขับเคลื่อน Adjust ปรับ,ปรับเปลี่ยน Air ลม,อากาศ Attribute คุณลักษณะ Automatic อัตโนมัติ Back หลัง,กลับหลัง Ball บอล,ลูกบอล Blind

Read More »

Knowledge | โซลินอยด์วาล์วกับสถานะปกติเปิด(NO)และสถานะปกติปิด(NC)

โซลินอยด์วาล์วกับสถานะ NO(Normally Open) และ NC(Normally Closed) สถานะ NO/NC คืออะไร ? สถานะ NO/NC ของระบบไฟฟ้าและระบบวาล์วจำเป็นต้องแยกจากกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายในระบบวาล์วเท่านั้น NO และ NC ย่อมากจาก Normally Open (ปกติเปิด)และ NC คือ Normally Closed

Read More »

ตารางแปลงหน่วยวัดอัตราการไหล

*** เพื่อใช้ในการสื่อสาร การอ่านค่าหรือแปลงค่า ให้มีความเข้าใจในสิ่งเดียวกัน ตารางหน่วยวัดอัตราการไหล ( Unit Flow Rate) เทียบกับหน่วย 1 LPM ลิงค์แปลงหน่วยคลิก การคำนวณแปลงหน่วย 10 PLM เท่ากับกี่ m3/h m3/h = (10 x 60) / 1000

Read More »
มาตรฐาน-iso5211-standard-installation

มาตรฐาน ISO5211 (จุดเชื่อมติดระหว่างวาล์วและหัวขับ)

มาตรฐาน ISO5211 คืออะไร ?  มาตรฐาน ISO5211 คือมาตรฐานยุโรป ที่กำหนดระยะต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการติดตั้ง(Mounting) หัวขับ(Actuator)และวาล์ว(Valve)เข้าด้วยกัน รายละเอียดของมาตรฐาน ISO5211 จะบ่งบอกระยะ(Dimention)ที่สำคัญไว้ เช่น ระยะห่างระหว่างรูร้อยน็อต ขนาดน็อต เป็นต้น เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือแม้แต่ผู้ซื้อ สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม โดยมาตรฐานนี้ได้กำหนดค่าเพื่ออธิบายรายละเอียดเหล่านี้ด้วยอักษร “F” ตามด้วยค่า เช่น F3 F5 F16   สำหรับวาล์วที่มี ISO5211 มักจะพบในวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อใส่กับหัวขับโดยตรง สังเกตได้จากชื่อของวาล์ว ยกตัวอย่างเช่น Ball Valve Direct Mount และ Butterfly Valve Bare Shaft หากในสเปคสินค้าไม่ได้ระบุค่า F เอาไว้ ผู้ใช้สามารถวัดระยะจริงแล้วเทียบกับตารางมาตรฐานได้  ทั้งนี้นอกจากการดูระยะจากมาตรฐาน ISO5211 แล้วยังมีปัจจัยสำคัญอย่างค่าทอร์ค(Torque) รูปแบบการทำงานของหัวขับที่มีทั้งแบบ Double Acting, Single Acting ซึ่งจำเป็นต้องทราบก่อนการเลือกซื้อ คลิกที่นี่อ่านบทความเกี่ยวกับค่าทอร์ค  ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO5211  ประโยชน์ของ ISO5211 คือการที่ผู้ใช้สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่มีระยะร้อยน็อตตรงกันได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งและลดต้นทุนที่อาจเกิดจากการดัดแปลง ทั้งยังช่วยให้การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเร็วขึ้น และช่วยให้สามารถเปลี่ยนยี่ห้อหรือหายี่ห้อทดแทนได้ เพราะแต่ละส่วนจะถูกปรับโดยมาตรฐานเดียวกัน ค่า F ของวาล์วกับหัวขับไม่ตรงกันทำอย่างไร?  หากค่า F ของหัวขับและวาล์วไม่ตรงกัน สามารถแก้ไขได้โดยการดัดแปลง ซึ่งทางบริษัท ปาโก้ ได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมที่ทำให้วาล์วและหัวขับที่มีค่า F ไม่ตรงกันสามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้ ในที่นี้เราเรียกอุปกรณ์ดังกล่าวว่า Keymounth และ Bush (อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อชุดวาล์วหัวขับกับเราเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายแยกน้า)      มาตรฐานการติดตั้งนี้ให้ประโยชน์มากมาย เช่น วาล์วประกอบมีการติดตั้งได้หลากหลายทั้งด้านการใช้งาน และเงื่อนไขนี้ส่งผลให้มีการออกแบบที่กำหนดเองขึ้นมามากมายการทำความเข้าใจความเกี่ยวเนื่องระหว่างส่วนประกอบเหล่านี้จึงมีความสำคัญ ต่อทั้งอายุการใช้งานของอุปกรณ์,ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของวาล์ว

Read More »
สินค้า