ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

ฟุตวาล์ว (Foot valve) คืออะไร ? หลักการทำงานพร้อมวิดีโอสาธิต

Gallery Image

เรียนรู้เกี่ยวกับฟุตวาล์ววาล์วที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมและครัวเรือนมีการทำงานเหมือนกับ Check valve ใช้งานง่าย ติดตั้งสะดวก ป้องกันปัญหาน้ำไหลย้อนกลับ แต่มีส่วนของตะแกรงเพื่อกรองตะกอน ขยะ หรือสิ่งสกปรก ไม่ให้ไหลเข้าระบบ ในบทความนี้ปาโก้จะอธิบายว่า Foot valve คืออะไร, หลักการทำงาน พร้อมตัวอย่างการใช้งานของวาล์วประเภทนี้ครับ

ฟุตวาล์ว (Foot valve) คืออะไร ?

ฟุตวาล์ว (Foot valve) คือวาล์วกันกลับใต้น้ำ มักจะอยู่ด้านล่างสุดของท่อ การใช้งานไว้ดูดน้ำจาก บ่อน้ำ หรือสระน้ำ เพื่อลำเรียงไปตามท่อเพื่อใช้งาน หรือตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมติดตะแกง เพื่อไว้ดักจับตะกอน เศษขยะ เศษหิน ไม่ให้เข้าไปภายในระบบท่อน้ำ มีลักษณะคล้ายกับ Spring Check Valve

ชื่อภาษาอังกฤษ : Foot Valve ชื่อภาษาไทย :วาล์หัวกระโหลก

หลักการทำงานของฟุตวาล์ว

ฟุตวาล์วประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้

  • ตะแกรง (Strainer) ทำหน้าที่กรองเศษดิน คราบตะไคร้น้ำ เศษขยะ เช่น เศษไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ไม่ให้เข้าไปอุดตันในปั๊มน้ำหรือในท่อน้ำ
  • ลิ้นปิด-เปิด (Disc) ทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับ
  • สปริง (Spring) ทำหน้าที่ดันลิ้นปิด-เปิดให้ปิดสนิท

เมื่อปั๊มน้ำทำงาน น้ำจะไหลผ่านท่อดูดเข้าสู่ปั๊มน้ำ ลิ้นปิด-เปิดจะเปิดขึ้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ เมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน แรงดันน้ำจะดันลิ้นปิด-เปิดให้ปิดสนิท ทำให้น้ำไม่ไหลย้อนกลับ

วิดีโอการทำงาน

แอนิเมชั่นสาธิตการทำงานของ Foot valve ขอบพระคุณวิดีโอจาก : HOW IT WORKS

ตัวอย่างการใช้งาน Foot valve

ฟุตวาล์วนิยมใช้กับปั๊มน้ำทุกชนิด เช่น ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มน้ำบ่อ ปั๊มน้ำสระว่ายน้ำ ปั๊มน้ำชลประทาน เป็นต้น

สรุป

ฟุตวาล์วเป็นวาล์วสำคัญสำหรับระบบปั๊มน้ำ ช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ ทำให้ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

จำหน่ายฟุตวาล์วหลายยี่ห้อ

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567