รหัสสินค้า :VABL VABG VABS
ชื่อภาษาอังกฤษ : Butterfly Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์วผีเสื้อ    

    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ เปิด/ปิด เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซชนิดต่างๆ ให้กับระบบงานอุตสาหกรรม
งานก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น ระบบงานท่อน้ำทิ้ง ระบบปรับอากาศ หรืองานส่งสารเคมี เป็นต้นโครงสร้างทั่วไป
มีลักษณะเป็นด้ามจับเปิด/ปิดที่เชื่อมต่อกับตัวเรือนวาล์วทรงกลม (Body) ที่ประกอบด้วยซีท (Body Seat)
เป็นซีลกั้นการรั่วซึม และแผ่นวงกลมหรือลิ้น (Disc) ทำหน้าที่กั้นและปล่อยของเหลว โดยมีหลักการทำงานหมุนแกนวาล์ว
ไปในมุมประมาณ 90 องศาทำให้สามารถปรับอัตราการไหลของของเหลวให้ช้าหรือเร็วได้อย่างเหมาะสม
และง่ายต่อการซ่อมบำรุง เนื่องจากวาล์วปีกผีเสื้อมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีคุณสมบัติ
ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงควรเลือกรูปแบบวาล์วปีกผีเสื้อให้เหมาะกับประเภทงานเพื่อการควบคุมอัตราการไหล
ของระบบงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาล์วผีเสื้อ มีรูปแบบของการติดตั้ง (Connection) 3 รูปแบบ ดังนี้
Wafer Type ลักษณะของวาล์วประเภทนี้จะไม่มีรูร้อยน๊อต หรือรู Bolt สามารถใช้ได้กับ Standard Flange ทุกแบบ
ไม่ว่าจะเป็น Ansi DIN หรือ JIS โดยจะใช้แรงอัดของหน้าแปลนท่อทั้ง 2 ด้านยึดตัววาล์วไว้ ข้อด้อยคือ
ไม่สามารถติดตั้งที่ปลายเส้นท่อได้

Lug Type  ลักษณะของวาล์วประเภทนี้จะมีหน้าแปลน และรูร้อยน็อต ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งเป็นอย่างมาก
สามารถติดตั้งที่ปลายเส้นท่อได้ มีความแข็งแรงและสามารถรับแรงดันได้สูง

Double Flange Type เป็นวาล์วที่เหมาะสำหรับการใช้กับท่อที่มีขนาดใหญ่มาก

การแบ่งประเภทของ Butterfly Valve หรือวาล์วปีกผีเสื้อ ได้ตามอุปกรณ์เสริมที่นำมาต่อ ดังนี้
Gear  Box เหมาะกับวาล์วที่มีขนาดใหญ่ ช่วยในเรื่องของการส่งแรงของการปิด-เปิด
Hand Lever เป็นด้ามบิด เพื่อใช้ในการ เปิด-ปิด วาล์ว
Bare shaft โดยส่วนบนของวาล์วจะไม่มีอุปกรณ์ในการใช้งาน เปิด- ปิด
จึงเหมาะกับการนำมาต่อกับ หัวขับลม (Pneumatic Actuator) หรือ หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)